Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta studiów

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Medycyna górska

Wydział
Wydział Lekarski
Jednostka prowadząca studia
Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum
Nazwa studiów podyplomowych
Medycyna górska
Opłata za studia podyplomowe
16 000 zł
Adres
ul. Radziwiłłowska 4, 31-026 Kraków
Godziny przyjęć w sekretariacie
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00
Liczba semestrów
2
Język wykładowy
polski
Opis studiów
Studia podyplomowe Medycyna górska nie są prowadzone w roku akademickim 2020/2021.

Medycyna górska to pierwsze i jedyne w Polsce studia podyplomowe kształcące w zakresie szeroko pojętej medycyny górskiej oraz umiejętności udzielania pomocy poszkodowanym w warunkach górskich w celu profilaktyki oraz minimalizowaniu zagrożeń występujących w terenach górskich. Studia powstały w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie (spowodowane popularnością i masowością turystyki górskiej i wysokogórskiej) na kadry medyczne (lekarzy i ratowników medycznych) posiadające wiedzę i przygotowanie do praktycznego rozpoznawania i rozwiązywania problemów medycznych w specyficznym obszarze górskim. Studia mają charakter praktyczny – ok. 80% stanowią zajęcia seminaryjne oraz warsztatowe odbywające się w warunkach terenowych. Program studiów został opracowany zgodnie z rekomendacjami Międzynarodowego Komitetu Ratownictwa Alpejskiego (ICAR), Federacji Związków Alpinistycznych (UIAA) oraz najnowszymi wytycznymi ITLS. Prezentuje zagadnienia z zakresu m.in: problemów medycznych związanych z przebywaniem człowieka na dużych wysokościach, aspektów organizacji wypraw wysokogórskich oraz funkcjonowania człowieka w warunkach ekstremalnych, wytycznych w zakresie postępowania ratunkowego oraz opieki nad pacjentem urazowym w terenie górskim, orientacji w terenie górskim oraz ewakuacji poszkodowanego w trudnych warunkach terenowych, wielokierunkowego podejścia do specyfiki zagadnień związanych z zaawansowanym udzielaniem pierwszej pomocy oraz technikami transportu pacjentów w warunkach górskich, postępowania z pacjentem dotkniętym hipotermią przypadkową i pourazową oraz pomocą przedszpitalną i specjalistyczną w odmrożeniach, medycznych aspektów uprawiania sportów górskich, prawidłowego odżywiania się osób uprawiających sporty ekstremalne w górach.

Zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowaną kadrę akademicką oraz praktyków – specjalistów pracujących w warunkach górskich i ekstremalnych m. in: lekarzy wyprawowych, specjalistów w zakresie dietetyki i fizjoterapii sportowców oraz medycyny podróży, ratowników grupy "Bezpieczny Kazbek", ratowników Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Bieszczadzkiej Grupy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Szczególny nacisk położony jest na realizację zajęć warsztatowych w formie praktycznej w warunkach rzeczywistych m.in: w Bieszczadach, Tatrach, Karkonoszach i Pieninach z wykorzystaniem symulacji w terenie m.in. akcji ratowniczej w górach i jaskini. Absolwent studiów podyplomowych będzie potrafił m.in. zaplanować i poprowadzić akcję ratunkową w górach, udzielić pomocy osobom poszkodowanym w warunkach górskich używając zaawansowanych technik ratunkowych, zorganizować bazę ratowniczą i ambulatorium na wysokości oraz znał zasady bezpieczeństwa lawinowego i techniki redukcji ryzyka lawinowego.

Ze względu na program studiów obejmujący wiele sesji praktycznych w warunkach górskich od kandydatów wymagana jest  sprawność fizyczna oraz stan zdrowia umożliwiające intensywny wysiłek fizyczny oraz wielogodzinne przebywanie w warunkach ekstremalnych.

Punkty ECTS
38
Kierownik studiów
dr hab. Piotr Major, prof. UJ