Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta studiów

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum

Antropologia sądowa w praktyce

Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum

Antybiotyki i zarządzanie lekiem przeciwdrobnoustrojowym - Antibiotic Stewardship

Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum, Warszawski Uniwersytet Medyczny Centrum Kształcenia Podyplomowego

Badania kliniczne – metodologia, organizacja i zarządzanie

Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum

Biostatystyka - podstawy statystyki w badaniach medycznych

Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum

Geriatria i opieka długoterminowa

Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum

Koloproktologia praktyczna

Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum

Kontrola zakażeń w jednostkach opieki zdrowotnej

Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum

Medycyna bólu

Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum

Medycyna ekstremalna i medycyna podróży

Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum

Medycyna górska

Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum

Neurologopedia z elementami audiologii i foniatrii

Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum; Katedra i Klinika Neurologii Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum; Katedra i Klinika Otolaryngologii Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum; Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Podstawy psychoterapii

Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum