Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta studiów

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta studiów (lista alfabetyczna)

Antropologia sądowa w praktyce

Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum

Antybiotyki i zarządzanie lekiem przeciwdrobnoustrojowym - Antibiotic Stewardship

Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum, Warszawski Uniwersytet Medyczny Centrum Kształcenia Podyplomowego

Badania kliniczne – metodologia, organizacja i zarządzanie

Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum

Badania kliniczne produktów leczniczych

Wydział Farmaceutyczny

Bezpieczeństwo informacji i danych osobowych w administracji i biznesie

Katedra Polityki Gospodarczej

Biostatystyka - podstawy statystyki w badaniach medycznych

Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum

Chemia dla nauczycieli

Wydział Chemii

Dawna książka, zbiory specjalne i archiwalia

Instytut Studiów Informacyjnych we współpracy z Biblioteką Jagiellońską oraz Archiwum Narodowym w Krakowie

Dyplomacja kulturalna

Instytut Europeistyki

Edytorstwo - Redakcja tekstu

Wydział Polonistyki

Enologia

Wydział Farmaceutyczny

Farmacja przemysłowa

Wydział Farmaceutyczny

Finanse publiczne – prawo i praktyka

Katedra Polityki Gospodarczej

Geriatria i opieka długoterminowa

Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum

Inżynieria oprogramowania i narzędzia biznesu

Instytut Informatyki i Matematyki Komputerowej

Koloproktologia praktyczna

Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum

Kontrola zakażeń w jednostkach opieki zdrowotnej

Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum

Kontrola zarządcza w organizacjach publicznych

Instytut Spraw Publicznych

Kosmetologia praktyczna

Wydział Farmaceutyczny

Lean Management oraz Lean Office

Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania