Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta studiów

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta studiów (lista alfabetyczna)

Administracja publiczna

Katedra Prawa Samorządu Terytorialnego

Analiza biznesowa

Instytut Informatyki i Matematyki Komputerowej

Antropologia sądowa w praktyce

Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum

Antybiotyki i zarządzanie lekiem przeciwdrobnoustrojowym - Antibiotic Stewardship

Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum, Warszawski Uniwersytet Medyczny Centrum Kształcenia Podyplomowego

Badania kliniczne – metodologia, organizacja i zarządzanie

Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum

Badania kliniczne produktów leczniczych

Wydział Farmaceutyczny

Bezpieczeństwo informacji i danych osobowych w administracji i biznesie

Katedra Polityki Gospodarczej

Biologia sądowa

Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych we współpracy z Instytutem Ekspertyz Sądowych w Krakowie

Biostatystyka - podstawy statystyki w badaniach medycznych

Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum

Chemia dla nauczycieli

Wydział Chemii

Dawna książka, zbiory specjalne i archiwalia

Instytut Studiów Informacyjnych we współpracy z Biblioteką Jagiellońską oraz Archiwum Narodowym w Krakowie

Dyplomacja kulturalna

Instytut Europeistyki

Edytorstwo - Redakcja tekstu

Wydział Polonistyki

Enologia

Wydział Farmaceutyczny

Farmacja przemysłowa

Wydział Farmaceutyczny

Finanse publiczne – prawo i praktyka

Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego i Polityki Gospodarczej

Geriatria i opieka długoterminowa

Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum

Inżynieria oprogramowania i narzędzia biznesu

Instytut Informatyki i Matematyki Komputerowej

Koloproktologia praktyczna

Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum

Kontrola zakażeń w jednostkach opieki zdrowotnej

Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum