Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta studiów

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta studiów (lista alfabetyczna)

Kontrola zarządcza w organizacjach publicznych

Instytut Spraw Publicznych

Kosmetologia praktyczna

Wydział Farmaceutyczny

Lean Management oraz Lean Office

Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania

Mediacja i inne metody alternatywnego rozwiązywania sporów

Centrum Alternatywnego Rozwiązywania Sporów

Medycyna bólu

Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum

Medycyna ekstremalna i medycyna podróży

Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum

Medycyna górska

Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum

Menedżer sportu

Instytut Przedsiębiorczości

Międzysektorowe projekty społeczno-kulturowe

Instytut Studiów Międzykulturowych

Nauczanie języka polskiego jako obcego

Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie UJ

Neurologopedia z elementami audiologii i foniatrii

Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum; Katedra i Klinika Neurologii Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum; Katedra i Klinika Otolaryngologii Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum; Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Nowoczesne techniki analityczne dla konserwacji obiektów zabytkowych

Wydział Chemii

Osoba wykwalifikowana w kontroli jakości produktu leczniczego i wyrobu medycznego

Wydział Farmaceutyczny

Podstawy psychoterapii

Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum

Podyplomowe studia dla tłumaczy

Wydział Filologiczny

Podyplomowe studia z biologii molekularnej

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

Podyplomowe Studium Muzeologiczne

Wydział Historyczny

Podyplomowe Studium Retoryki

Wydział Polonistyki

Prawo dowodowe

Katedra Kryminalistyki

Prawo karne materialne i procesowe. Wyzwania cywilizacyjne i nowe technologie

Katedra Prawa Karnego