Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta studiów

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta studiów (lista alfabetyczna)

Prawo karne skarbowe i gospodarcze

Katedra Prawa Karnego

Prawo medyczne i bioetyka

Katedra Prawa Karnego (Zakład Bioetyki i Prawa Medycznego)

Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe

Katedra Polityki Gospodarczej

Prawo umów w obrocie konsumenckim i profesjonalnym

Katedra Prawa Rzymskiego

Prawo własności intelektualnej

Katedra Prawa Własności Intelektualnej

Prawo zamówień publicznych

Katedra Polityki Gospodarczej

Programowanie urządzeń mobilnych

Instytut Informatyki i Matematyki Komputerowej

Przedsiębiorczość dla nauczycieli

Instytut Przedsiębiorczości

Psychogeriatria z elementami neuropsychologii

Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum

Psychologia transportu

Instytut Psychologii Stosowanej

Psychoonkologia w praktyce klinicznej

Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum

Public Relations

Instytut Ekonomii Finansów i Zarządzania

Rewitalizacja miast – organizacja i finansowanie

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ we współpracy z Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Katedra Miasta Innowacyjnego

Studia Literacko-Artystyczne

Wydział Polonistyki

Studia prawa pracy

Katedra Prawa Pracy i Polityki Społecznej

Systemy Informacji Geograficznej UNIGIS

Wydział Geografii i Geologii

Szczegółowe zagadnienia psychoterapii

Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum

Terapia zaburzeń w mówieniu, pisaniu i czytaniu

Wydział Polonistyki

Testowanie oprogramowania

Instytut Informatyki i Matematyki Komputerowej

Trychologia w kosmetologii

Wydział Farmaceutyczny