Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia podyplomowe

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Akty prawne i dokumenty – dla pracowników

Regulamin studiów podyplomowych

Regulamin obowiązujący dla edycji rozpoczętych od 1 października 2023 r. uwzględniający zmiany wprowadzone Zarządzeniem nr 93 Rektora UJ z 15 września 2023 r.

Regulamin obowiązujący dla edycji rozpoczętych od 1 października 2022 r. uwzględniający zmiany wprowadzone Zarządzeniem nr 67 Rektora UJ z 6 maja 2022 r.

Rekrutacja na studia podyplomowe

Ankieta osobowa kandydata na studia podyplomowe

Zarządzenie nr 63 Rektora UJ z 14 sierpnia 2019 r.
w sprawie wzorów umów o warunkach odpłatności za studia podyplomowe i kursy dokształcające prowadzone na Uniwersytecie Jagiellońskim

Dokumentacja przebiegu studiów podyplomowych

Zarządzenie nr 76 Rektora UJ z 1 października 2019 r.
w sprawie dokumentacji przebiegu studiów podyplomowych

Wzory świadectw ukończenia studiów podyplomowych

Uruchamianie studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia

Zarządzenie nr 44 Rektora UJ z 16 marca 2022 r.
w sprawie zasad uruchamiania studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia

Zarządzenie nr 7 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 30 stycznia 2023 roku
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 44 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 16 marca 2022 roku w sprawie zasad tworzenia i uruchamiania studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia

Zarządzenie nr 31 Rekrora UJ z 18 lutego 2022 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy budżetów odpłatnych studiów i kursów

Zarządzenie nr 2 Rektora UJ z dnia 8 stycznia 2021 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy budżetów odpłatnych studiów i kursów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 listopada 2018 r.
w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji o charakterze zawodowym – poziomy 1 – 8

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Regulamin studiów podyplomowych

Zarządzenie nr 66 Rektora UJ z 11 września 2019 r.
w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych (Regulamin obowiązujący od 1 października 2019 r.)

Uchwała nr 77/VI/2015 Senatu UJ z 24 czerwca 2015 r. w sprawie Regulaminu Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Jagiellońskim (regulamin obowiązujący od 1 października 2015 r.)

Uchwała nr 109/IX/2015 Senatu UJ z 30 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 77/VI/2015 Senatu UJ z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie Regulaminu Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Jagiellońskim

Organizacja kształcenia w związku z sytuacją epidemiczną

Zarządzenie nr 53 Rektora UJ z dnia 24 maja 2021 r.
w sprawie: organizacji kształcenia w roku akademickim 2021/2022 (nie dotyczy Collegium Medicum)

Zarządzenie nr 127 Rektora UJ z 5 listopada 2020 r. w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 (nie dotyczy Collegium Medicum) 

Uruchamianie studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia

Zarządzenie nr 87 Rektora UJ z 31 października 2019 r. w sprawie zasad uruchamiania studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia