Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Inne formy kształcenia

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Inne formy kształcenia

Na Uniwersytecie Jagiellońskim organizowane są kursy dokształcające, które służą podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, poszerzaniu i aktualizowaniu wiadomości niezbędnych do wykonywania zawodu oraz przygotowaniu absolwentów do egzaminów związanych z dalszym kształceniem akademickim bądź zawodowym. 

Kursy są odpłatne, a po ich ukończeniu i spełnieniu warunków określonych w programie kursu słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia kursu. 

Oferta

Wydział Prawa i Administracji

Wydział Polonistyki

Wydział Matematyki i Informatyki

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Wydział Biologii

Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne