Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Inne formy kształcenia

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Akty prawne i dokumenty – dla uczestników

Logo projektu PrzełamUJ

Regulamin studiów podyplomowych

Regulamin obowiązujący dla edycji rozpoczętych od 1 października 2023 r.
uwzględniający zmiany wprowadzone Zarządzeniem nr 93 Rektora UJ z 15 września 2023 r.

Regulamin obowiązujący dla edycji rozpoczętych od 1 października 2022 r.
uwzględniający zmiany wprowadzone Zarządzeniem nr 67 Rektora UJ z 6 maja 2022 r.

Rekrutacja na studia podyplomowe

Ankieta osobowa kandydata na studia podyplomowe

Zarządzenie nr 63 Rektora UJ z 14 sierpnia 2019 r.
w sprawie wzorów umów o warunkach odpłatności za studia podyplomowe i kursy dokształcające prowadzone na Uniwersytecie Jagiellońskim

Instrukcje i wzory wniosków

Studia podyplomowe - Regulamin

Studia podyplomowe - wnioski

Wniosek o usprawiedliwienie nieobecności na egzaminie

Wniosek o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu na złożenie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego

Wniosek o wyrażenie zgody na powtarzanie przedmiotu

Wniosek o rozłożenie na raty opłaty za studia podyplomowe

Wniosek o częściowe zwolnienie z opłaty za studia podyplomowe


Instrukcje i wzory wniosków zostały opracowane w ramach projektu: Odpowiedzialne wsparcie i zrównoważony rozwój realizowanego ze środków POWER/NCBR, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

logotypy, od lewej: Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Uniwersytet Jagiellońśki w Krakowie, Europejski Fundusz Społeczny