Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta studiów

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Dawna książka, zbiory specjalne i archiwalia

Instytut Studiów Informacyjnych we współpracy z Biblioteką Jagiellońską oraz Archiwum Narodowym w Krakowie

Kontrola zarządcza w organizacjach publicznych

Instytut Spraw Publicznych

Lean Management oraz Lean Office

Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania

Menedżer sportu

Instytut Przedsiębiorczości

Przedsiębiorczość dla nauczycieli

Instytut Przedsiębiorczości

Psychologia transportu

Instytut Psychologii Stosowanej

Public Relations

Instytut Ekonomii Finansów i Zarządzania

Zarządzanie i audyt

Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania we współpracy z międzynarodową jednostką certyfikacyjną Lloyd's Register (Polska) sp. z o.o.

Zarządzanie i przywództwo w oświacie

Instytut Spraw Publicznych

Zarządzanie kulturą

Instytut Kultury

Zarządzanie w instytucjach porządku i bezpieczeństwa publicznego

Instytut Spraw Publicznych

Zarządzanie zakupami w biznesie

Instytut Przedsiębiorczości

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania