Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta studiów

Oferta Wydziału Oferta Wydziału

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej – rok akademicki 2023/2024

Kontrola zarządcza w organizacjach publicznych

Rok rozpoczęcia edycji: 2023/2024

Lean Management oraz Lean Office

Rok rozpoczęcia edycji: 2023/2024

Menedżer sportu

Rok rozpoczęcia edycji: 2023/2024

Psychologia transportu

Rok rozpoczęcia edycji: 2023/2024

Public Relations

Rok rozpoczęcia edycji: 2023/2024

Zarządzanie i przywództwo w oświacie

Rok rozpoczęcia edycji: 2023/2024

Zarządzanie kulturą

Rok rozpoczęcia edycji: 2023/2024

Zarządzanie organizacjami harcerskimi i skautowymi

Rok rozpoczęcia edycji: 2023/2024

Zarządzanie w instytucjach porządku i bezpieczeństwa publicznego

Rok rozpoczęcia edycji: 2023/2024

Zarządzanie w szkole wyższej - Menedżer szkoły wyższej

Rok rozpoczęcia edycji: 2023/2024

Zarządzanie zakupami w biznesie

Rok rozpoczęcia edycji: 2023/2024

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Rok rozpoczęcia edycji: 2023/2024