Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta studiów

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Dyplomacja kulturalna

Instytut Europeistyki

Międzysektorowe projekty społeczno-kulturowe

Instytut Studiów Międzykulturowych

Współczesne Chiny – społeczeństwo, polityka, gospodarka

Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu we współpracy z Centrum Języka i Kultury Chińskiej UJ "Instytut Konfucjusza w Krakowie"

Zarządzanie projektami biznesowymi w Chinach

Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu