Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta studiów

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wydział Geografii i Geologii

Rewitalizacja miast – organizacja i finansowanie

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ we współpracy z Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Katedra Miasta Innowacyjnego

Systemy Informacji Geograficznej UNIGIS

Wydział Geografii i Geologii