Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta studiów

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wydział Geografii i Geologii

Termin rekrutacji: 09.07.2020 - 09.10.2020

Rewitalizacja miast – organizacja i finansowanie

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ we współpracy z Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Katedra Miasta Innowacyjnego
Termin rekrutacji: -

Systemy Informacji Geograficznej UNIGIS

Wydział Geografii i Geologii