Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta studiów

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wydział Prawa i Administracji

Administracja publiczna

Katedra Prawa Samorządu Terytorialnego

Bezpieczeństwo informacji i danych osobowych w administracji i biznesie

Katedra Polityki Gospodarczej

Finanse publiczne – prawo i praktyka

Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego i Polityki Gospodarczej

Mediacja i inne metody alternatywnego rozwiązywania sporów

Centrum Alternatywnego Rozwiązywania Sporów

Ochrona danych osobowych a prawa człowieka

Centrum Interdyscyplinarnych Studiów Konstytucyjnych

Prawo dowodowe

Katedra Kryminalistyki

Prawo karne materialne i procesowe. Wyzwania cywilizacyjne i nowe technologie

Katedra Prawa Karnego

Prawo karne skarbowe i gospodarcze

Katedra Prawa Karnego

Prawo medyczne i bioetyka

Katedra Prawa Karnego (Zakład Bioetyki i Prawa Medycznego)

Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe

Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego i Polityki Gospodarczej

Prawo umów w obrocie konsumenckim i profesjonalnym

Katedra Prawa Rzymskiego

Prawo własności intelektualnej

Katedra Prawa Własności Intelektualnej

Prawo zamówień publicznych

Katedra Polityki Gospodarczej

Studia prawa pracy

Katedra Prawa Pracy i Polityki Społecznej