Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta studiów

Oferta Wydziału Oferta Wydziału

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wydział Prawa i Administracji – rok akademicki 2024/2025

Administracja publiczna

Rok rozpoczęcia edycji: 2024/2025

Bezpieczeństwo informacji i danych osobowych w administracji i biznesie

Rok rozpoczęcia edycji: 2024/2025

Legislacja w administracji publicznej

Rok rozpoczęcia edycji: 2024/2025

Mediacja i inne metody alternatywnego rozwiązywania sporów

Rok rozpoczęcia edycji: 2024/2025

Prawo dowodowe

Rok rozpoczęcia edycji: 2024/2025

Prawo karne materialne i procesowe. Wyzwania cywilizacyjne i nowe technologie

Rok rozpoczęcia edycji: 2024/2025

Prawo karne skarbowe i gospodarcze

Rok rozpoczęcia edycji: 2024/2025

Prawo medyczne i bioetyka

Rok rozpoczęcia edycji: 2024/2025

Prawo nieruchomości

Rok rozpoczęcia edycji: 2024/2025

Prawo podatkowe i doradztwo podatkowe

Rok rozpoczęcia edycji: 2024/2025

Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe

Rok rozpoczęcia edycji: 2024/2025

Prawo umów w obrocie konsumenckim i profesjonalnym

Rok rozpoczęcia edycji: 2024/2025

Prawo własności intelektualnej: technologia, media, komunikacja

Rok rozpoczęcia edycji: 2024/2025

Prawo zamówień publicznych

Rok rozpoczęcia edycji: 2024/2025

Studia prawa pracy

Rok rozpoczęcia edycji: 2024/2025

Współczesne prawo spadkowe

Rok rozpoczęcia edycji: 2024/2025