Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta studiów

Oferta Wydziału Oferta Wydziału

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Współczesne prawo spadkowe

Rok rozpoczęcia edycji
2024/2025
Wydział
Wydział Prawa i Administracji
Jednostka prowadząca studia
Katedra Prawa Cywilnego
Nazwa studiów podyplomowych
Współczesne prawo spadkowe
Opłata za studia podyplomowe
4 400 zł
Adres
ul. Olszewskiego 2, 31-007 Kraków
Telefon
12 663 13 45; 505 490 142
Godziny przyjęć w sekretariacie
9:00 - 15:00
Liczba semestrów
2
Język wykładowy
polski
Kryteria kwalifikacji słuchaczy
dyplom co najmniej licencjata na dowolnym kierunku
Rekrutacja
Limit przyjęć
min. 40 osób maks. 80 osób
Termin rekrutacji
od 01.07.2024 do 20.09.2024
Początek studiów
1 października 2024 roku
Opis studiów

Studia poświęcone są prawu spadkowemu, które w ostatnim czasie ulega znacznemu przeobrażeniu. Zmiany odbywają się zarówno na płaszczyźnie prawnej (m.in. nowelizacje przepisów prawa) jak i gospodarczo-społecznej (m.in. umiędzynarodowienie społeczeństwa, co wywołuje problemy w stosowaniu prawa spadkowego różnych krajów).

Studia obejmują kompleksowe omówienie problematyki następstwa prawnego na wypadek śmierci z punktu widzenia prawa prywatnego (np. pojęcie i ochrona dziedziczenia, skład spadku i jego przeniesienie, testamenty i ich treść, odpowiedzialność za długi spadkowe, dział spadku) oraz publicznego (np. podatek od spadków i darowizn, opodatkowanie fundacji rodzinnej, udokumentowanie śmierci człowieka oraz jego pochówek).

W trakcie studiów zostanie położony także nacisk na nowe pola prężnie rozwijającego się prawa spadkowego – zwłaszcza prawa spadkowego przedsiębiorców (m.in. zarząd sukcesyjny, fundacja rodzinna, dziedziczenie praw i obowiązków w spółkach prawa handlowego). Dobór zajęć obejmuje zagadnienia o największym znaczeniu praktycznym, które budzą wątpliwości w praktyce i orzecznictwie. W trakcie studiów zostanie przekazana uczestnikom zarówno wiedza teoretyczna (wykłady), jak i wiedza praktyczna, z zakresu przygotowania konkretnych dokumentów i rozstrzygania konkretnych problemów (warsztaty).

Studia oferują możliwość pozyskania kompetencji w pracy związanej z aspektami skutków śmierci człowieka i następstwa do jego praw i obowiązków. Studia są kierowane zarówno do prawników zajmujących się prawem spadkowym (notariuszy, adwokatów, radców prawnych, sędziów, referendarzy sądowych, komorników, doradców podatkowych, doradców restrukturyzacyjnych, a także aplikantów), jak i do osób wykonujących inne zawody, które również mają styczność z problematyką prawa spadkowego (np. pracownicy banków, urzędów publicznych, tłumaczy przysięgłych, kadr zajmujących się kwestiami pracowniczymi). Zajęcia są prowadzone przez pracowników Wydziału Prawa i Administracji UJ, którzy na co dzień wykonują również zawody adwokata, radcy, notariusza, sędziego, oraz nauczycieli akademickich z innych ośrodków akademickich w Polsce i prawników - praktyków (sędziów, notariuszy).

Terminy zajęć
soboty co 2 tygodnie, godz. 9:30-19:00
Punkty ECTS
60
Kierownik studiów
prof. dr hab. Jerzy Pisuliński