Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta studiów

Analiza biznesowa

Wydział
Wydział Matematyki i Informatyki
Jednostka prowadząca studia
Instytut Informatyki i Matematyki Komputerowej
Nazwa studiów podyplomowych
Analiza biznesowa
Opłata za studia podyplomowe
6 000 zł
Adres
ul. Łojasiewicza 6, 30-348 Kraków
Telefon
12 664-75-33, 12 664-66-28
Godziny przyjęć w sekretariacie
pn-czw: 10:00-14:00, wybrane soboty w trakcie zjazdów
Liczba semestrów
2
Język wykładowy
polski
Wymagania wstępne
tytuł magistra lub licencjata
Rekrutacja

Kolejność zgłoszeń, rekrutacja przez ERK.

 

 

Limit przyjęć
min. 15 osób maks. 40 osób
Początek studiów
1 października 2019
Opis studiów
Studia skierowane są do osób stawiających pierwsze kroki w roli analityka biznesowego, a także do osób spoza branży IT zainteresowanych zdobyciem wiedzy dotyczącej pracy i warsztatu analityka biznesowego. Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do pracy w roli analityka biznesowego poprzez dostarczenie podstaw wiedzy w zakresie analizy procesów biznesowych oraz kompetencji miękkich. Podczas studiów szczególny nacisk kładziony jest na dostarczanie wiedzy poprzez doświadczenie. Zajęcia koncentrują się na rozwoju warsztatu analitycznego uczestników oraz praktycznych umiejętności twardych i miękkich. Analityk biznesowy to osoba działająca na styku IT i biznesu. Kompetencje analityczne są niezbędne m.in. w sektorach: informatycznym, finansowym, ubezpieczeniowym, energetycznym i wielu innych. Skuteczny analityk łączy kompetencje merytoryczne z silnymi umiejętnościami komunikacyjnymi, występuje w roli eksperta dziedzinowego, a jednocześnie negocjatora, czy facylitatora. Analityk jest kluczową osobą w projekcie bezpośrednio wpływającą na jego powodzenie. Studia mają w przeważającej mierze charakter praktyczny i warsztatowy, co sprzyja efektywnemu i skutecznemu uczeniu się.
Terminy zajęć
7 zjazdów weekendowych (sobota i niedziela) w godzinach ok. 8:00-16:00
Punkty ECTS
60
Wymagane dokumenty
podanie ERK
Program studiów

1. Podstawy teoretyczne analizy biznesowej (20h)

2. Umiejętności miękkie (32h)

3. Techniki pozyskiwania wymagań (32h)

4. Podstawy modelowania w UML (24h)

5. Podstawy modelowania w BPMN (24h)

6. Projekt (w Enterprise) (32h)

7. Prototypowanie i User Experience (16h)

8. Analiza biznesowa a metody agile’owe (20h)

Efekty uczenia się

Po ukończeniu studiów absolwent:

• zna dziedzinę analizy biznesowej zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej

• jest ekspertem w zakresie pozyskiwania, dokumentowania, modelowania i opracowywania wymagań

• potrafi skutecznie komunikować się z klientem i zespołem, umie jasno wyrażać myśli, aktywnie słuchać, prowadzić spotkania, rozwiązywać konflikty

• rozumie język i potrzeby klienta oraz umie je przekształcić na język techniczny na potrzeby zespołu wytwórczego

• potrafi perswazyjnie wywierać wpływ bez manipulacji

• umie tworzyć dobrą i produktywną relację z klientem

• zna swoje słabe i silne strony, co pomaga mu w utrzymywaniu kontaktów biznesowych oraz prowadzeniu negocjacji

• potrafi twórczo rozwiązywać problemy (design thinking) z zakresu analizy biznesowej; cechuje go holistyczne, systemowe spojrzenie

• zna notację i narzędzia modelowania biznesowego (UML, BPMN)

• posiada kwalifikacje/wiedzę wymaganą do podejścia do certyfikacji IREB, IQBBA

• umie efektywnie odnaleźć się w różnych modelach cyklu życia oprogramowania (np. agile)

Kierownik studiów
dr hab. Adam Roman
Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza
otrzymanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych