Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta studiów

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Intercultural management in Asia-Pacific

Rok rozpoczęcia edycji
2022/2023
Wydział
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Jednostka prowadząca studia
Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu
Nazwa studiów podyplomowych
Intercultural management in Asia-Pacific
Opłata za studia podyplomowe
5 500 zł
Adres
ul. Oleandry 2a, 30-063 Kraków
Telefon
12 663 26 05
Godziny przyjęć w sekretariacie
wtorek-piątek w godzinach od 9.00 do 14.00
Liczba semestrów
2
Język wykładowy
angielski
Wymagania wstępne

dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na dowolnym kierunku,

znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2.

Początek studiów
25 lutego 2023 roku
Opis studiów
Studia podyplomowe Intercultural management in Asia-Pacific nie będą prowadzone w roku akademickim 2022/2023.

Studia podyplomowe Intercultural management in Asia-Pacific stawiają sobie za cel poszerzanie wiedzy, rozwijanie umiejętności i nabywanie kompetencji w zakresie różnorakich aspektów związanych z problematyką zarządzania międzykulturowego w regionie Azji i Pacyfiku. Jednocześnie stawiają sobie one za cel przygotowanie absolwentów do praktycznego wykorzystania owej wiedzy zarówno na aktualnym etapie kariery zawodowej jak i w przyszłości. Uzyskane przez uczestników kwalifikacje w zakresie zarządzania międzykulturowego, ułatwią im zarządzanie międzykulturowymi zespołami w ciągle zmieniającej się rzeczywistości biznesowej. Bez wątpienia okażą się również przydatne w dyplomacji czy w mediach.

Wyjątkowy charakter naszej oferty edukacyjnej wynika z jednej strony z szerszego ujęcia regionu, nie skupiając się tylko na Azji Wschodniej, ale na szeroko rozumianym regionie APAC, w sensie biznesowo-korporacyjnym. Z drugiej strony, nacisk na kwestie zarządzania wielokulturowymi zespołami w międzynarodowym organizacjach powoduje, że nasza oferta skierowana jest dużej mierze do kadry zarządzającej, ale może być również atrakcyjna dla wysoko wykwalifikowanych specjalistów, jak i osób dopiero stojących przez wyborem kariery zawodowej. 

Uzyskane kwalifikacje w zakresie zarządzania międzykulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem Azji i Pacyfiku, ułatwią absolwentom pracę w międzynarodowym środowisku korporacyjnym, biznesowym, urzędniczym zarówno w kraju, jak i za granicą. Ułatwią również zarządzanie międzykulturowymi zespołami w ciągle zmieniającej się rzeczywistości biznesowej. Niniejsze studia mogą również ułatwić prowadzenie własnej aktywności gospodarczej ukierunkowanej na współpracę z krajami szeroko rozumianego regionu Azji i Pacyfiku.

Nie istnieją na Uniwersytecie Jagiellońskim inne studia podyplomowe, które oferowałyby podobną tematykę oraz zbliżone cele i efekty kształcenia. Również inne uznane polskie uczelnie nie oferują studiów podyplomowych o podobnej tematyce. Najbardziej zbliżone studia podyplomowe koncentrują się na zarządzaniu międzykulturowym/międzynarodowym, jednak nie w zakresie regionu o kluczowym znaczeniu we współczesnym świecie jakim stał się szeroko rozumiany region Azji i Pacyfiku.

Terminy zajęć
zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w godzinach od 8.00 do 16.00
Punkty ECTS
30
Program studiów
Kierownik studiów
dr Maciej Pletnia