Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kursy dokształcające

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kursy dokształcające

Uniwersytet Jagielloński wciąż wzbogaca swoją ofertę w zakresie kursów dokształcających.  Aktualnie proponujemy Państwu 11 kursów umożliwiających poszerzenie wiedzy akademickiej lub zawodowej.

Oferowane przez Uniwersytet Jagielloński kursy dokształcające służą podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, poszerzaniu i aktualizowaniu wiadomości niezbędnych do wykonywania zawodu, jak i przygotowaniu absolwentów do egzaminów związanych z dalszym kształceniem akademickim bądź zawodowym. Aktualnie kursy prowadzone są przez Wydział Prawa i Administracji UJ oraz Wydział Filologiczny UJ. Kursy są odpłatne, a ukończenie kursu udokumentowane jest wydaniem świadectwa ukończenia kursu.

Wszystkie kursy są odpłatne. Uczestnictwo w kursach potwierdzane jest wydaniem świadectwa ukończenia kursu dokształcającego. Warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia danego kursu jest zrealizowanie programu przewidzianego w planie kursu, złożenie egzaminów przewidzianych programem oraz złożenie pracy końcowej lub egzaminu końcowego, jeżeli przewidziane jest to w programie kursu.

Oferta kursów:

Wydział Prawa i Administracji

Wydział Polonistyki

  • Jagielloński kurs typografii

Wydział Biologii

  • Biologia i przyroda w szkole - warsztaty dla nauczycieli
  • Grzyby - warsztaty terenowe
  • Porosty - warsztaty terenowe
  • Praktyczny kurs identyfikacji roślin naczyniowych
  • Warsztaty terenowe z botaniki