Kursy dokształcające

Uniwersytet Jagielloński wciąż wzbogaca swoją ofertę w zakresie kursów dokształcających.  Aktualnie proponujemy Państwu 9 kursów umożliwiających poszerzenie wiedzy akademickiej lub zawodowej.

Wszystkie kursy są odpłatne. Uczestnictwo w kursach potwierdzane jest wydaniem świadectwa ukończenia kursu dokształcającego. Warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia danego kursu jest zrealizowanie programu przewidzianego w planie kursu, złożenie egzaminów przewidzianych programem oraz złożenie pracy końcowej lub egzaminu końcowego, jeżeli przewidziane jest to w programie kursu.
 

Oferta kursów:

Wydział Prawa i Administracji

Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu

Kurs przygotowawczy na aplikacje prawnicze

Szkoła Prawa Polskiego

Szkoła Prawa Amerykańskiego

Arbitration and ADR Training Programme (Szkoła Arbitrażu i ADR)

Wydział Polonistyki

Jagielloński kurs typografii

Wydział Biologii

Biologia i przyroda w szkole - warsztaty dla nauczycieli

Grzyby, porosty, śluzowce - warsztaty terenowe

Warsztaty terenowe z botaniki

 

 

kontakt

Biuro Doskonalenia Kompetencji
tel. (+48 12) 663 10 48
e-mail: studia.podyplomowe@uj.edu.pl