Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Inne formy kształcenia

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Inne formy kształcenia

Oferowane przez Uniwersytet Jagielloński inne kursy służą podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, poszerzaniu i aktualizowaniu wiadomości niezbędnych do wykonywania zawodu, jak i przygotowaniu absolwentów do egzaminów związanych z dalszym kształceniem akademickim bądź zawodowym.

Kursy są odpłatne, a ukończenie kursu udokumentowane jest wydaniem świadectwa ukończenia kursu.Warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia danego kursu jest zrealizowanie programu przewidzianego w planie kursu, złożenie egzaminów przewidzianych programem oraz złożenie pracy końcowej lub egzaminu końcowego, jeżeli przewidziane jest to w programie kursu.

Oferta:

Wydział Prawa i Administracji

Wydział Polonistyki

  • Jagielloński kurs typografii

Wydział Biologii

  • Biologia i przyroda w szkole - warsztaty dla nauczycieli
  • Grzyby - warsztaty terenowe
  • Porosty - warsztaty terenowe
  • Praktyczny kurs identyfikacji roślin naczyniowych
  • Warsztaty terenowe z botaniki