Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta studiów

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prawo własności intelektualnej

Wydział
Wydział Prawa i Administracji
Jednostka prowadząca studia
Katedra Prawa Własności Intelektualnej
Nazwa studiów podyplomowych
Prawo własności intelektualnej
Opłata za studia podyplomowe
4 200 zł
Telefon
12 427 59 41
Godziny przyjęć w sekretariacie
poniedziałek-piątek w godzinach od 9.00 do 14.00
Liczba semestrów
2
Język wykładowy
polski
Wymagania wstępne
Dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na dowolnym kierunku
Rekrutacja
dokonanie zgłoszenia/dostarczenie dokumentów
Limit przyjęć
min. 28 osób maks. 55 osób
Termin rekrutacji
od 03.05.2021 do 30.09.2021
Początek studiów
22 października 2021 roku.
Opis studiów
Studia podyplomowe Prawo własności intelektualnej są studiami o charakterze doskonalącym, mają na celu aktualizację i uzupełnienie wiedzy zdobytej w toku studiów wyższych. Celem kształcenia jest zaznajomienie uczestników z podstawowymi zagadnieniami z zakresu prawa własności intelektualnej, wynikającymi z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy prawo własności przemysłowej, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o ochronie baz danych, a także wynikającymi z najważniejszych orzeczeń sądowych z zakresu cywilnoprawnej odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej. Oferta studiów skierowana jest zarówno do absolwentów kierunków prawniczych, jak i absolwentów innych kierunków studiów, dla których wiedza z zakresu szeroko rozumianego prawa własności intelektualnej jest potrzebna do realizacji celów zawodowych i osobistych.
Terminy zajęć
soboty (co dwa tygodnie) w godzinach od 9.00 do18.00
Punkty ECTS
56
Kierownik studiów
prof. dr hab. Andrzej Matlak
Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza
Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.