Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta studiów

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe

Wydział
Wydział Prawa i Administracji
Jednostka prowadząca studia
Katedra Polityki Gospodarczej
Nazwa studiów podyplomowych
Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe
Opłata za studia podyplomowe
4 950zł
Adres
ul. Olszewskiego 2/313, 31-007 Kraków
Telefon
12 663 15 66, 506 006 633
Godziny przyjęć w sekretariacie
Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 13.00
Liczba semestrów
2
Język wykładowy
polski
Wymagania wstępne
Dyplom ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na dowolnym kierunku
Rekrutacja

dokonanie zgłoszenia/dostarczenie dokumentów

Limit przyjęć
min. 35 osób maks. 70 osób
Termin rekrutacji
od 15.05.2020 do 25.10.2020
Początek studiów
Styczeń 2021 roku
Opis studiów
Celem jest przekazanie aktualnej, eksperckiej wiedzy przede wszystkim w zakresie prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego oraz w zakresie innych gałęzi prawa związanych z restrukturyzacją i upadłością (prawo karne, cywilne i finansowe). Studia mają na celu również przekazanie podstawowych wiadomości z zakresu rachunkowości, metodyki pracy biegłych, ekonomii oraz zrozumienie procesów gospodarczych, na tle których dochodzi do upadłości.
Terminy zajęć
Studia trwają dwa semestry, zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty lub w soboty i niedziele.
Punkty ECTS
30
Kierownik studiów
dr Marcin Smaga