Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta studiów

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prawo karne skarbowe i gospodarcze

Wydział
Wydział Prawa i Administracji
Jednostka prowadząca studia
Katedra Prawa Karnego
Nazwa studiów podyplomowych
Prawo karne skarbowe i gospodarcze
Opłata za studia podyplomowe
3 600 zł
Adres
ul. Olszewskiego 2, 31-007 Kraków
Telefon
12 663 13 63
Godziny przyjęć w sekretariacie
poniedziałek-piątek w godzinach od 9.00 do 14.00
Liczba semestrów
2
Język wykładowy
polski
Wymagania wstępne
dyplom ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na dowolnym kierunku
Rekrutacja
  • dokonanie zgłoszenia/dostarczenie dokumentów
  • wskazanie grupy zawodowej kandydata (prawnik/nieprawnik) oraz dalszych szczegółowych danych (radca prawny, adwokat, prokurator, sędzia, funkcjonariusz organów ścigania, pracownik KAS, przedsiębiorca, menedżer itp..)
Limit przyjęć
min. 40 osób maks. 85 osób
Termin rekrutacji
od 30.04.2020 do 10.10.2020
Początek studiów
20 października 2020 roku
Opis studiów

Prowadzone w Katedrze Prawa Karnego UJ studia podyplomowe z Prawa Karnego Skarbowego i Gospodarczego od wielu lat przyciągają rzesze praktyków, zarówno prawników, jak i ekonomistów. Naszymi słuchaczami są prawnicy praktycy – sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, radcowie prawni i komornicy, a także ekonomiści – menedżerowie spółek kapitałowych, pracownicy banków komercyjnych oraz NBP, księgowi i biegli rewidenci oraz urzędnicy – zarówno urzędów skarbowych, kontroli skarbowej, jak i izb celnych.

Zajęcia na studiach podzielone zostały na dwa bloki tematyczne. Pierwszy dotyczący szeroko pojętego prawa karnego gospodarczego obejmującego przestępstwa zawarte w rozdziałach XXXV i XXXVI Kodeksu karnego oraz przestępstwa pozakodeksowe m.in. dotyczące własności intelektualnej, rynku farmaceutycznego, rynku kapitałowego (giełda, banki oraz fundusze inwestycyjne), rynku tytoniowego, winiarskiego, paliw, baz danych itp.

Omawiane na zajęciach są nie tylko określone typy czynów zabronionych w kontekście ich interpretacji oraz aktualnego orzecznictwa, ale także w znacznej mierze zajęcia przyjmują formę warsztatową, w ramach której prowadzone jest. tzw. case study. Wielokrotnie to sami uczestnicy studium prezentują kazusy (często ze swojej własnej praktyki). Ponadto, mając na uwadze specyfikę prawa karnego gospodarczego, poruszane są także szeroko zasady i podstawy odpowiedzialności karnej za naruszenia reguł obrotu gospodarczego (m.in. schematy dowodzenia strony podmiotowej, czy okoliczności uadekwatniające tę odpowiedzialność).

Między pierwszym a drugim blokiem zajęć odbywają się zwykle zajęcia mające stricte ekonomiczny charakter, a dotyczące modeli analizy ekonomicznej przedsiębiorstw. Pokazują one w sposób, często prawnikom, ale także ekonomistom nieznany kulisy oraz szeroki kontekst podejmowania decyzji gospodarczych we współczesnej gospodarce rynkowej – zarówno w skali mikro, jak i makro. Dopełnieniem tych zajęć są wykłady z tematyki tzw. ładu korporacyjnego.

Drugi blok obejmuje szeroko pojęte prawo karne skarbowe obejmujące szereg zagadnień związanych z przestępstwami i wykroczeniami skarbowymi, ale także prawem podatkowym, celnym oraz meandrami procedury podatkowej.

Dokładamy wszelkich starań, by nasze studia odpowiadały na aktualne potrzeby praktyki, tak więc każda edycja proponuje naszym słuchaczom nieco inny zestaw zajęć. W niniejszej edycji szerzej będą omawiane zagadnienia związane z tzw. parabankami, praniem brudnych pieniędzy przy obrocie stalą oraz wyłudzaniu podatku VAT oraz problematyce karnej tzw. spółek słupów, a także sięgniemy po zasady rządzące ochroną danych w Internecie oraz poruszona zostanie problematyka reglamentacji na rynku stali oraz zagadnienia odwróconego VAT-u.

Ponadto informujemy, że w związku z ogromnym zainteresowaniem i pozytywnym przyjęciem na poprzednich edycjach informujemy, iż wszystkie wykłady wygłoszone w czasie studiów są rejestrowane w formie VIDEO i udostępniane studentom na stronie internetowej (po zalogowaniu). W przypadku zatem nieobecności uczestnik nie traci materii wykładowej i w każdej chwili może wrócić do tematyki poruszanej na wcześniejszych zjazdach, a co za tym idzie nie musi osobiście uczestniczyć w zajęciach jeśli z dowolnych powodów nie może tego uczynić.

Terminy zajęć
Zajęcia odbywają się w weekendy w budynku przy ul. Olszewskiego 2 (zasadniczo 1 zjazd w miesiącu) w następujących godzinach: Sobota 10.30-12.00 Wykład 1 (2 godz.) 12.00-12.15 Przerwa 12.15-13.45 Wykład 2 (2 godz.) 13.45-15.00 Przerwa 15.00-16.30 Wykład 3 (2 godz.) 16.30-16.45 Przerwa 16.45-18.15 Wykład 4 (2 godz.) Niedziela 09.00-10.30 Wykład 1 (2 godz.) 10.30-10.45 Przerwa 10.45-12.15 Wykład 2 (2 godz.) Szczegółowy rozkład zajęć i tematyka wykładów umieszczona jest na stronie studiów www.law.uj.edu.pl/pks
Punkty ECTS
60
Kierownik studiów
prof. dr hab. Włodzimierz Wróbel, prof. UJ