Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta studiów

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zarządzanie jednostkami opieki zdrowotnej

Wydział
Wydział Nauk o Zdrowiu
Jednostka prowadząca studia
Instytut Zdrowia Publicznego
Nazwa studiów podyplomowych
Zarządzanie jednostkami opieki zdrowotnej
Opłata za studia podyplomowe
4 600 zł
Adres
ul. Skawińska 8, 31-066 Kraków
Telefon
12 433 28 22
Godziny przyjęć w sekretariacie
poniedziałek-piątek w godzinach od 7.30 do 15.30
Liczba semestrów
2
Język wykładowy
polski
Wymagania wstępne
Dyplom ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na dowolnym kierunku
Rekrutacja
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń
Limit przyjęć
min. 30 osób maks. 48 osób
Termin rekrutacji
od 04.10.2021 do 17.12.2021
Początek studiów
19 lutego 2022 roku
Opis studiów

Studia podyplomowe Zarządzanie jednostkami opieki zdrowotnej kierowane są do osób pełniących lub przygotowujących się do sprawowania funkcji kierowniczych w publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych, instytucjach związanych ze zdrowiem publicznym, ubezpieczeniami zdrowotnymi, zdrowiem środowiskowym oraz wszystkich zainteresowanych problematyką zarządzania w ochronie zdrowia. Jednostką prowadzącą studia podyplomowe jest Instytut Zdrowia Publicznego UJ CM.

Celem studiów podyplomowych jest nabycie przez Słuchacza nowoczesnej wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania: organizowania, koordynowania i monitorowania działalności podmiotów leczniczych. Program studiów nakierowany jest na wykształcenie u słuchaczy umiejętności: rozwiązywania problemów organizacyjnych, planowania strategii rozwojowej, sprawnego podejmowania decyzji i skutecznego kierowania zespołami pracowników.

Terminy zajęć
sobota-niedziela w godzinach od 9.00 do 17.00
Punkty ECTS
45
Kierownik studiów
dr Alicja Domagała
Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza
Po ukończeniu studiów absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych UJ CM.