Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta studiów

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Podstawy psychoterapii

Wydział
Wydział Lekarski
Jednostka prowadząca studia
Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum
Nazwa studiów podyplomowych
Podstawy psychoterapii
Opłata za studia podyplomowe
8 500 zł
Adres
ul. Radziwiłłowska 4, 31-026 Kraków
Telefon
12 341 19 07
Godziny przyjęć w sekretariacie
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00
Liczba semestrów
4
Język wykładowy
polski
Początek studiów
październik 2020 roku
Opis studiów

Celem studiów jest przekazanie słuchaczowi podstaw wiedzy o psychoterapii i wykorzystaniu jej do funkcjonowania w roli psychoterapeuty, a także przygotowanie do treningu podstawowych umiejętności terapeutycznych oraz analiza własnych doświadczeń klinicznych.

Studia obejmują zagadnienia z zakresu m.in.: podejścia psychoanalitycznego, podejścia poznawczego, podejścia behawioralnego, podejścia systemowego, podstaw medycyny i psychologii oraz teorii osobowości ilustrujące różne sposoby rozumienia normatywnego i patologicznego rozwoju osobowości, a także podstawowe techniki diagnozy osobowości.

Słuchacz pozna objawy najczęściej występujących chorób somatycznych wymagających konsultacji lekarskiej oraz objawy obserwowane w przebiegu zaburzeń psychicznych. Potrafi klasyfikować choroby psychiczne oraz zasady stawiania diagnozy lekarskiej wg obowiązujących systemów klasyfikacyjnych.

W czasie dwuletniego kształcenia bardzo duży nacisk położony jest na aspekt praktyczny. Podczas zajęć ćwiczeniowych z dialogu terapeutycznego, słuchacz zostanie zapoznany z zasadami oddziaływań psychospołecznych. Pozna reguły uruchamiania niespecyficznych i specyficznych oddziaływań leczących, zasady tworzenia relacji terapeutycznej oraz zasady rozumienia niejawnych treści wypowiedzi pacjenta. Pozna praktyczne zasady funkcjonowania w roli psychoterapeuty w terapii indywidualnej oraz różnice w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej, w zależności od zaburzeń psychicznych pacjenta. Zdobędzie umiejętność prowadzenia konsultacji rodzinnej, diagnozy relacji rodzinnej oraz zastosowania podstawowych systemowych technik terapeutycznych w pracy z rodziną.

Ukończenie studiów podyplomowych „Podstawy psychoterapii” umożliwia kontynuację nauki na studiach podyplomowych „Szczegółowe zagadnienia psychoterapii”. Kierunki studiów „Podstawy psychoterapii” oraz „Szczegółowe zagadnienia psychoterapii” stanowią składową teoretyczno-ćwiczeniową szkolenia do Certyfikatu Psychoterapeuty prowadzonego przez Katedrę Psychoterapii UJ CM i atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Szczegółowe warunki uzyskania certyfikatu określone są przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne (http://www.psychoterapia.wl.uj.edu.pl/kursy/certyfikat).

Terminy zajęć
sobota od 9.00 do 17.30; niedziela od 9.00 do 13.00
Punkty ECTS
63
Kierownik studiów
prof. dr hab. Krzysztof Rutkowski
Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza
Absolwent studiów podyplomowych uzyska specjalistyczną wiedzę niezbędną do stosowania psychoterapii w leczeniu zaburzeń zdrowia (w tym uzupełnienie wiedzy medycznej przez psychologów, a psychologicznej przez lekarzy) oraz umiejętności tworzenia relacji terapeutycznej, formułowania diagnozy psychoterapeutycznej i funkcjonowania w roli psychoterapeuty w dialogu, do którego dochodzi w toku psychoterapii indywidualnej.