Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia podyplomowe

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Akty prawne

Regulamin studiów podyplomowych

Zarządzenie nr 66 Rektora UJ z 11 września 2019 r. w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych (regulamin obowiązujący od 1 października 2019 r.) 

Uchwała nr 77/VI/2015 Senatu UJ z 24 czerwca 2015 r. w sprawie Regulaminu Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Jagiellońskim (regulamin obowiązujący od 1 października 2015 r.)

Uchwała nr 109/IX/2015 Senatu UJ z 30 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 77/VI/2015 Senatu UJ z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie Regulaminu Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Jagiellońskim

Organizacja kształcenia w związku z sytuacją epidemiczną

Zarządzenie nr 53 Rektora UJ z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie: organizacji kształcenia w roku akademickim 2021/2022 (nie dotyczy Collegium Medicum)

Zarządzenie nr 127 Rektora UJ z 5 listopada 2020 r. w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 (nie dotyczy Collegium Medicum) 

Rekrutacja na studia podyplomowe

Ankieta osobowa kandydata na studia podyplomowe

Zarządzenie nr 63 Rektora UJ z 14 sierpnia 2019 r. w sprawie wzorów umów o warunkach odpłatności za studia podyplomowe i kursy dokształcające prowadzone na Uniwersytecie Jagiellońskim 

Dokumentacja przebiegu studiów podyplomowych

Zarządzenie nr 76 Rektora UJ z 1 października 2019 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów podyplomowych

Wzory świadectw ukończenia studiów podyplomowych

Uruchamianie studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia

Zarządzenie nr 87 Rektora UJ z 31 października 2019 r. w sprawie zasad uruchamiania studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia

Formularz uruchomienia studiów podyplomowych – wniosek w sprawie uruchomienia nowych studiów podyplomowych lub zmiany programu studiów podyplomowych (dokument dostępny po zalogowaniu)

Formularz wznowienia studiów podyplomowych – wniosek o wznowienie edycji studiów podyplomowych lub zmianę planu studiów podyplomowych na dany rok akademicki (dokument dostępny po zalogowaniu)

Formularz uruchomienia innej formy kształcenia (dokument dostępny po zalogowaniu)

Zarządzenie nr 88 Rekrora UJ z 13 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia wzorów formularzy budżetów odpłatnych studiów i kursów (nie dotyczy Collegium Medicum) 

Zarządzenie nr 2 Rektora UJ z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie określenia wzorów formularzy budżetów odpłatnych studiów i kursów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum

Wzór budżetu studiów podyplomowych (dokument dostępny po zalogowaniu)

Wzór budżetu innych form kształcenia (dokument dostępny po zalogowaniu)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji o charakterze zawodowym – poziomy 1 – 8