Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia podyplomowe

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Akty prawne

Regulamin studiów

Regulamin studiów podyplomowych
obowiązujący od 1 października 2019 r. (Zarządzenie nr 66 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 11 września 2019 roku)

Regulamin Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Jagiellońskim
obowiązujący od 1 października 2015 r. (Uchwała nr 77/VI/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego)

Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 77/VI/2015 Senatu UJ z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie Regulaminu Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Jagiellońskim
(Uchwała nr 109/IX/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego)

 

Zarządzenie nr 32 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 maja 2019 roku w sprawie opłat za kształcenie na studiach podyplomowych i innych formach kształcenia (kursy dokształcające) rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020

Zarządzenie nr 76 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 października 2019 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów podyplomowych

Wzory świadectw

Zarządzenie nr 87 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 31 października 2019 roku w sprawie zasad uruchamiania studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia

 

Ankieta osobowa kandydata na studia podyplomowe

 

Wniosek w sprawie uruchomienia nowych studiów podyplomowych lub zmiany programu studiów podyplomowych

Formularz uruchomienia studiów podyplomowych (dokument dostępny po zalogowaniu)

Wniosek o wznowienie edycji studiów podyplomowych lub zmianę planu studiów podyplomowych na dany rok akademicki

Formularz wznowienia edycji studiów podyplomowych (dokument dostępny po zalogowaniu)

 

Wzór budżetu studiów podyplomowych dostępny tutaj