Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Inne formy kształcenia

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Akty prawne i dokumenty – dla uczestników

Regulamin studiów podyplomowych

Regulamin obowiązujący od 1 października 2022 r. uwzględniający zmiany wprowadzone Zarządzeniem nr 67 Rektora UJ z 6 maja 2022 r.

Rekrutacja na studia podyplomowe

Ankieta osobowa kandydata na studia podyplomowe

Zarządzenie nr 63 Rektora UJ z 14 sierpnia 2019 r.
w sprawie wzorów umów o warunkach odpłatności za studia podyplomowe i kursy dokształcające prowadzone na Uniwersytecie Jagiellońskim

Zarządzenie nr 93 Rektora UJ z 17 sierpnia 2021 r.
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 63 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 14 sierpnia 2019 roku w sprawie wzorów umów o warunkach odpłatności za studia podyplomowe i kursy dokształcające prowadzone na Uniwersytecie Jagiellońskim;

Zarządzenie nr 84 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 10 czerwca 2022 r.

w sprawie: zmiany zarządzenia nr 63 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 14 sierpnia 2019 roku w sprawie wzorów umów o warunkach odpłatności za studia podyplomowe i kursy dokształcające prowadzone na Uniwersytecie Jagiellońskim 

Instrukcje i wzory wniosków

Studia podyplomowe - Regulamin

Studia podyplomowe - wnioski

Wniosek o usprawiedliwienie nieobecności na egzaminie

Wniosek o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu na złożenie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego

Wniosek o rozłożenie na raty opłaty za studia podyplomowe

Wniosek o częściowe zwolnienie z opłaty za studia podyplomowe