Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta studiów

Oferta Wydziału Oferta Wydziału

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zarządzanie w instytucjach porządku i bezpieczeństwa publicznego

Rok rozpoczęcia edycji
2023/2024
Wydział
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Jednostka prowadząca studia
Instytut Spraw Publicznych
Nazwa studiów podyplomowych
Zarządzanie w instytucjach porządku i bezpieczeństwa publicznego
Opłata za studia podyplomowe
3 800 zł
Adres
ul. prof. S. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków
Telefon
12 664 55 90; 5019 347 405
Godziny przyjęć w sekretariacie
poniedziałek - piątek: 09.00-13.00
Liczba semestrów
2
Język wykładowy
polski
Wymagania wstępne
dyplom ukończenia studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia na dowolnym kierunku
Rekrutacja
dokonanie zgłoszenia/dostarczenie dokumentów
Limit przyjęć
min. 20 osób maks. 40 osób
Początek studiów
listopad 2023 r.
Opis studiów
Studia podyplomowe Zarządzanie w instytucjach porządku i bezpieczeństwa publicznego nie będą prowadzone w roku akademickim 2023/2024

Głównym celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w różnego rodzaju wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania instytucjami sfery bezpieczeństwa i porządku publicznego potrzebną w pracy osób kierujących tymi instytucjami na różnych szczeblach. Słuchacze po ukończeniu studiów mają aktualną wiedzę w dziedzinie zarządzania w służbach sfery porządku i bezpieczeństwa.

Zajęcia prowadzą profesorowie i wykładowcy Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także przedstawiciele jednostek sfery porządku i bezpieczeństwa publicznego, posiadający wysokie kwalifikacje i udokumentowany dorobek praktyczny z zakresu zarządzania w tego typu instytucjach.

Studia są przeznaczone dla zajmujących stanowiska kierownicze w jednostkach Policji, Straży Miejskich, Straży Granicznej, Straży Pożarnej i innych instytucjach tego typu oraz dla kandydatów na te stanowiska.

Terminy zajęć
soboty i niedziele, od 9:00 do 19:00 (wg podanych terminów)
Punkty ECTS
60
Kierownik studiów
dr hab. Roman Dorczak, prof. UJ
Kwalifikacje uzyskane przez uczestnika

Studia doskonalące. Uczestnik studiów zdobywa kwalifikacje potrzebne do zarządzania w organizacjach sfery porządku i bezpieczeństwa. Uzyskane kwalifikacje pozwolą na sprawne zarządzanie ludźmi, zasobami materialnymi oraz wszelkimi procesami zachodzącymi w organizacji z wykorzystaniem najbardziej aktualnej wiedzy z różnych obszarów zarządzania i zarządzania publicznego. Absolwent uzyskuje świdectwo ukończenia studiów podyplomowych.