Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta studiów

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Lean Management oraz Lean Office

Wydział
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Jednostka prowadząca studia
Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Nazwa studiów podyplomowych
Lean Management oraz Lean Office
Opłata za studia podyplomowe
5 300 zł
Adres
ul. Prof. St. Łojasiewicza 4, pok. 2.330, 30-348 Kraków
Telefon
12 664 56 82
Godziny przyjęć w sekretariacie
poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 10.00 do 14.00, środa w godzinach od 9.00 do 13.00
Liczba semestrów
2
Język wykładowy
polski
Rekrutacja
Informacje dotyczące rekrutacji na studia podyplomowe Lean Management oraz Lean Office zostaną opublikowane wkrótce na stronie internetowej irk.uj.edu.pl
Początek studiów
Październik 2020 roku
Opis studiów

Studia podyplomowe Lean Management oraz Lean Office mają na celu doskonalenie kompetencji menedżerskich oraz umiejętności w zakresie zarządzania zgodnie z koncepcją Lean Management. Absolwent będzie wyposażony w niezbędną wiedzę i umiejętności predestynujące go do pełnienia ról menedżera Lean, lidera zespołów usprawniających oraz facyllitatora Lean w organizacjach (usługowych oraz produkcyjnych – w zależności od wybranej specjalności).

Absolwent pozna i zrozumie instrumenty (zasady, metody, techniki, narzędzia) stosowane w organizacjach zarządzanych zgodnie z koncepcją Lean Management oraz będzie umiał je dobrać w taki sposób, aby organizacja osiągnęła założone cele. Ponadto będzie posiadał umiejętności skutecznego komunikowania się, pracy w zespole oraz właściwego motywowania zarówno samego siebie jak i członków zespołu do lepszej, bardziej efektywnej pracy. W programie uwzględniono przedmioty rozwijające umiejętność kreatywnego myślenia.

Kształcenie na studiach podyplomowych Lean Management oraz Lean Office wpisuje się w misję oraz strategię Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej poprzez dbanie o najwyższy poziom kształcenia, dostosowanie programu kształcenia do zmieniających się potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego i oczekiwań słuchaczy, a także poprzez uwzględnienie w programie kształcenia zagadnień dotyczących najważniejszych problemów współczesnych organizacji i propozycji ich rozwiązywania w oparciu o koncepcję zarządzania, jaką jest Lean Management. Studia podyplomowe Lean Management oraz Lean Office będą prowadzone przez nauczycieli akademickich z Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy są jednocześnie praktykami w obszarze zarządzania procesami i Lean Management oraz przez praktyków pochodzących z sektora usług i produkcji. Odpowiednio dobrana kadra jest gwarancją wysokiej jakości kształcenia oraz zapewni aktualność przekazywanej wiedzy zarówno w wymiarze akademickim jak i praktycznym. Studia podyplomowe Lean Management oraz Lean Office są studiami oryginalnymi i jednostkowymi w skali Uniwersytetu.

Terminy zajęć
soboty i niedziele w godzinach od 8.00 do 17.00 (jednorazowo-piątek wizyta studyjna w godzinach od 8.00 do 17.00)
Punkty ECTS
30
Kierownik studiów
prof. dr hab. Marek Bugdol
Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Słuchacz studiów podyplomowych Lean Management oraz Lean Office uzyska unikatowe kwalifikacje pozwalające na pracę w charakterze menedżera, konsultanta, specjalisty w zakresie systemów zarządzania zgodnych z koncepcją lean management.

Absolwent będzie wyposażony w niezbędną wiedzę i umiejętności predestynujące go do pełnienia ról menedżera Lean oraz lidera zespołów usprawniających Lean w organizacjach (usługowych lub produkcyjnych – w zależności od wybranej specjalności). Absolwent pozna i zrozumie instrumenty (zasady, metody, techniki, narzędzia) stosowane w organizacjach zarządzanych zgodnie z koncepcją lean management oraz będzie umiał je dobrać w taki sposób, aby organizacja osiągnęła założone cele. Ponadto będzie posiadał umiejętności skutecznego komunikowania się, pracy w zespole oraz właściwego motywowania zarówno samego siebie jak i członków zespołu do lepszej, bardziej efektywnej pracy.

Kwalifikacje te zostaną potwierdzone formalnie świadectwem ministerialnym  ukończenia studiów podyplomowych wydanym przez Uniwersytet Jagielloński.