Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta studiów

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zarządzanie i audyt

Wydział
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Jednostka prowadząca studia
Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania we współpracy z międzynarodową jednostką certyfikacyjną Lloyd's Register (Polska) sp. z o.o.
Nazwa studiów podyplomowych
Zarządzanie i audyt
Opłata za studia podyplomowe
6 400 zł
Adres
ul. Prof. St. Łojasiewicza 4, pok. 2.375, 30-348 Kraków
Telefon
12 664 57 79, 12 664 55 83
Godziny przyjęć w sekretariacie
od poniedziałku do czwartku w godzinach od 10.00 do 14.00
Liczba semestrów
2
Język wykładowy
polski
Wymagania wstępne
Dyplom ukończenia studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia na dowolnym kierunku 
Rekrutacja
Kolejność zgłoszeń - do wyczerpania limitu miejsc
Limit przyjęć
min. 24 osób maks. 48 osób
Termin rekrutacji
od 01.06.2020 do 15.10.2020
Początek studiów
24 października 2020 roku
Opis studiów

W działalności współczesnych przedsiębiorstw, organizacji publicznych i społecznych coraz większą rolę odgrywają systemy zarządzania jakością, środowiskowe,  bezpieczeństwem i higieną pracy oraz inne znormalizowane systemy zarządzania.


W związku z powyższym wzrasta zapotrzebowanie na menedżerów i specjalistów, którzy znajomość  znormalizowanych  systemów  zarządzania wykorzystają nie tylko do wprowadzania i utrzymywania takich systemów, ale także do ich niezależnej oceny,  weryfikacji i doskonalenia.


Uniwersalny charakter studiów powoduje, iż mogą w nich uczestniczyć zarówno  przedstawiciele firm usługowych, handlowych i produkcyjnych, jak też instytucji finansowych, czy urzędów oraz innych organizacji.


Studia są także doskonałą propozycją dla absolwentów studiów wyższych, którzy zamierzają podwyższać swoją konkurencyjność na rynku pracy (krajowym i międzynarodowym).


Organizatorzy studiów opracowali unikatowy program pozwalający pozyskać słuchaczom  wszechstronną i najnowszą wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu zarządzania organizacjami, zgodnie z międzynarodowymi standardami normatywnymi.


Współorganizatorem studiów jest międzynarodowa jednostka certyfikacyjna Lloyd's Register (Polska) sp. z o.o. 


Zajęcia są prowadzone przez pracowników naukowych UJ oraz praktyków z bogatym doświadczeniem w zarządzaniu (przedstawiciele jednostek certyfikacyjnych, firm doradczych).  

Zajęcia na studiach realizowane są w formie: wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów, prac projektowych z wykorzystaniem kreatywnych technik  dydaktycznych i obejmują 200 godzin. Duży nacisk jest położony na  aspekt  praktyczny omawianych zagadnień. Studia odbywają się w systemie dwusemestralnym.Zajęcia są prowadzone w soboty i niedziele w godzinach od 9.00 do 17.45  (około 10 do 12 zjazdów).

Terminy zajęć
soboty i niedziele w godzinach od 9:00 do 17:45
Punkty ECTS
60
Wymagane dokumenty
fotografia (35 x 45 mm)
Kierownik studiów
prof. dr hab. Piotr Jedynak
Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza
  • menedżera systemu zarządzania jakością
  • menedżera systemu zarządzania środowiskowego
  • menedżera systemu zarządzania bhp
  • wewnętrznego auditora jakości
  • pełnomocnika systemów zarządzania

Kwalifikacje te zostaną potwierdzone formalnie następującymi dokumentami:

  • Świadectwem Ministerialnym ukończenia studiów podyplomowych wydanym przez Uniwersytet Jagielloński.
  • Certyfikatem potwierdzającym odbycie i ukończenie kursu pełnomocnika systemów zarządzania, wydanym przez Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  • Wydanym przez Lloyd's Register (Polska) sp. z o.o. certyfikatem potwierdzającym odbycie i ukończenie kursu audytora systemów jakości.
  • Certyfikatami wydanymi przez Lloyd's Register (Polska) sp. z o.o., potwierdzającymi odbycie i ukończenie kursów: Menedżer systemu zarządzania jakością; Menedżer systemu zarządzania środowiskowego; Menedżer systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy