Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta studiów

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Analiza biznesowa

Rok rozpoczęcia edycji
2024/2025
Wydział
Wydział Matematyki i Informatyki
Jednostka prowadząca studia
Instytut Informatyki i Matematyki Komputerowej
Nazwa studiów podyplomowych
Analiza biznesowa
Opłata za studia podyplomowe
7 000 zł
Adres
ul. Łojasiewicza 6, 30-348 Kraków
Telefon
12 664 66 28
Godziny przyjęć w sekretariacie
poniedziałek - piątek w godzinach od 10.00 do 14.00
Liczba semestrów
2
Język wykładowy
polski
Wymagania wstępne

dyplom co najmniej licencjata na dowolnym kierunku

 

Znajomość języka angielskiego nie jest wymagana, ale alecana (na poziomie co najmniej B2) ze względu na powszechne używanie tego języka w branży IT.

Rekrutacja

dokonanie zgłoszenia/dostarczenie dokumentów

Limit przyjęć
min. 15 osób maks. 25 osób
Początek studiów
1 października 2024 roku
Opis studiów

Studia skierowane są do osób stawiających pierwsze kroki w roli analityka biznesowego, a także do osób spoza branży IT zainteresowanych zdobyciem wiedzy dotyczącej pracy i warsztatu analityka biznesowego. Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do pracy w roli analityka biznesowego poprzez dostarczenie podstaw wiedzy w zakresie analizy procesów biznesowych oraz kompetencji miękkich. Podczas studiów szczególny nacisk kładziony jest na dostarczanie wiedzy poprzez doświadczenie. Zajęcia koncentrują się na rozwoju warsztatu analitycznego uczestników oraz praktycznych umiejętności twardych i miękkich. Analityk biznesowy to osoba działająca na styku IT i biznesu. Kompetencje analityczne są niezbędne m.in. w sektorach: informatycznym, finansowym, ubezpieczeniowym, energetycznym i wielu innych. Skuteczny analityk łączy kompetencje merytoryczne z silnymi umiejętnościami komunikacyjnymi, występuje w roli eksperta dziedzinowego, a jednocześnie negocjatora, czy facylitatora. Analityk jest kluczową osobą w projekcie bezpośrednio wpływającą na jego powodzenie.

Studia mają w przeważającej mierze charakter praktyczny i warsztatowy, co sprzyja efektywnemu i skutecznemu uczeniu się.

Dla chętnych słuchaczy istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu certyfikacyjnego IREB Foundation Level po promocyjnej cenie (740 PLN brutto).

Terminy zajęć
soboty i niedziele, 8:00 - 16:00
Punkty ECTS
60
Kierownik studiów
dr hab. Adam Roman, prof. UJ
Kwalifikacje uzyskane przez uczestnika

Absolwent studiów "Analiza biznsowa" posiada wiedzę w zakresie teoretycznych podstaw analizy biznesowej (w tym wiedzy potrzebnej do uzyskania certyfikatu IREB), a także wiedzę i umiejętności w zakresie: inżynierii wymagań, modelów cyklu życia z naciskiem na metodyki zwinne, pracy w zespole Scrumowym, modelowania wymagań i procesów biznesowych (np. UML, BPMN), analitycznego myślenia, twórczego rozwiązywania problemów, efektywnej komunikacji z klientem i zespołem wytwórczym, architektury informacji, technik analitycznych, budowania mapy produktu, korzystania z narzędzi wspomagających pracę analityka biznesowego, przeprowadzania analizy biznesowej, prowadzenia spotkań z interesariuszami, rozpoznawania i zaspokajania wymagań klienta, dobierania właściwych technik do określonych problemów.