Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta studiów

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Psychologia transportu

Rok rozpoczęcia edycji
2024/2025
Wydział
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Jednostka prowadząca studia
Instytut Psychologii Stosowanej
Nazwa studiów podyplomowych
Psychologia transportu
Opłata za studia podyplomowe
4 000 zł
Adres
ul. Łojasiewicza 4; 30-348 Kraków
Telefon
12 664 55 85; 12 664 55 63
Godziny przyjęć w sekretariacie
poniedziałek - czwartek 9.30 - 13.30
Liczba semestrów
2
Język wykładowy
polski
Wymagania wstępne
posiadanie dyplomu magistra na kierunku psychologia
Rekrutacja

dokonanie zgłoszenia/dostarczenie dokumentów

Limit przyjęć
min. 12 osób maks. 50 osób
Początek studiów
26 października 2024 roku
Opis studiów

Studia mają na celu przekazanie wiedzy słuchaczom w zakresu współczesnej psychologii transportu ze szczególnym uwzględnieniem problematyki psychologii zachowań użytkowników jakimi są kierowcy. Obejmują zagadnienia kultury bezpieczeństwa ruchu drogowego, agresji drogowej, organizacji psychologii transportu w Polsce, Europie i na świecie, psychologicznych i technicznych czynników generujących ryzyko w ruchu drogowym, policyjno-prawnych aspektów bezpieczeństwa w ruchu drogowym a także wpływu tzw. "zegara biologicznego" na sprawność funkcjonowania kierowcy podczas prowadzenia pojazdu w złych warunkach atmosferycznych oraz nocnych.

Ważnym celem studiów jest także nauczenie absolwentów praktycznych umiejętności w zakresie: metod prewencji i interwencji w następstwie stresu pourazowego (PTSD); samodzielnego przygotowywania programów promujących bezpieczeństwo w ruchu drogowym i kształtujących właściwe postawy zachowania się na drodze; wreszcie poprawnego stosowania testów psychologicznych do badań kierowców i obsługi specjalistycznej aparatury potrzebnej do przeprowadzenia tych badań.

Najważniejszym jednak celem studiów jest nabycie przez słuchaczy praktycznych umiejętności psychologicznych w zakresie diagnozy różnicowej kierowców.

Po ukończeniu studiów psycholog wpisując się na listę marszałka w danym województwie, uzyskuje uprawnienia do badań psychologicznych kierowców.

Terminy zajęć
soboty w godzinach od 9.00 do 18.00, niedziele w godzinach od 9.00 do 13.00
Punkty ECTS
30
Kierownik studiów
dr hab. Antoni Wontorczyk, prof. UJ
Kwalifikacje uzyskane przez uczestnika
Studia kwalifikacyjne po ukończeniu, których psycholog po wpisaniu się na listę marszałka w danym województwie, uzyskuje uprawnienia do badań psychologicznych kierowców. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.