Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta studiów

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Rok rozpoczęcia edycji
2023/2024
Wydział
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Jednostka prowadząca studia
Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Nazwa studiów podyplomowych
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Opłata za studia podyplomowe
6 000 zł
Adres
ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków
Telefon
12 664 57 79; 12 664 55 83
Godziny przyjęć w sekretariacie
poniedziałek - czwartek w godzinach od 9.30.00 do 13.30
Liczba semestrów
2
Język wykładowy
polski
Wymagania wstępne
Dyplom ukończenia studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia na dowolnym kierunku
Rekrutacja
dokonanie zgłoszenia/dostarczenie dokumentów
Limit przyjęć
min. 25 osób maks. 50 osób
Początek studiów
21 października 2023 roku
Opis studiów

Studia trwają dwa semestry i są realizowane w wymiarze 184 godzin dydaktycznych. Studia rozpoczynają się w październiku, a kończą 
w połowie czerwca; zajęcia prowadzone są w soboty oraz niedziele i obejmują 11 zjazdów. Zajęcia planowane są zarówno w formie tradycyjnej (wykłady, ćwiczenia), jak i za pomocą różnorodnych, kreatywnych technik dydaktycznych (analizy przypadków, burze mózgów, materiały audio i video). Główne zagadnienia są omawiane zarówno z perspektywy teorii, jak i praktyki. Wykładowcami są pracownicy naukowi UJ oraz praktycy z bogatym doświadczeniem w zarządzaniu, obszarze HR, doradztwie, coachingu i szkoleniach. Na zakończenie studiów, słuchacze opracowują (indywidualnie lub zespołowo) koncepcję projektu z dziedziny ZZL, którą prezentują podczas obron.

Studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi stanowią interesującą ofertę dla wszystkich, którzy planują w przyszłości objęcie funkcji zarządczych, lub pracują obecnie jako kierownicy różnych szczebli i branż. Ogromna część polskich menedżerów posiadających wykształcenie techniczne, podkreśla potrzebę uzupełnienia wiedzy z zakresu zarządzania, psychologii i socjologii pracy - jej brak utrudnia im bowiem efektywne pełnianie funkcji kierowniczych. Oferta studiów z zakresu ZZL adresowana jest szczególnie do menedżerów personalnych, kandydatów do działów HR oraz do doradców personalnych. Jest ona jednak równie interesująca dla wszystkich, którzy chcą podnieść poziom swojej wiedzy w dziedzinie zarządzania ludźmi, jak również usprawnić organizację i efektywność pracy własnej.

Główną ideą studiów jest jak najlepsze, intensywne przygotowanie profesjonalnej kadry w dziedzinie zarządzania ludźmi oraz wspieranie rozwoju kapitału ludzkiego w firmach. Ludzie zatrudnieni w organizacji stanowią ważny i strategiczny zasób, decydujący o jej sukcesie 
w zmiennym i konkurencyjnym otoczeniu. Stąd też wynika potrzeba stałego podnoszenia poziomu kompetencji, tym bardziej, że sposób pełnienia funkcji personalnej w wielu polskich firmach odbiega od standardów obowiązujących na świecie. Słuchacze studiów otrzymują najnowszą wiedzę teoretyczną z zakresu zarządzania, prawa pracy, socjologii organizacji oraz psychologii pracy. Wiedza ta umożliwia zrozumienie roli ZZL oraz specyfiki funkcjonowania ludzi we współczesnych organizacjach. Ponadto, w trakcie studiów słuchacze dzielą się doświadczeniem i na bieżąco weryfikują wiedzę teoretyczną podczas licznych aktywności praktycznych, takich jak: analizy, dyskusje, badania, diagnozy oraz projekty i ćwiczenia.

Terminy zajęć
soboty i niedziele: 8.00 - 17.00
Punkty ECTS
62
Kierownik studiów
dr Anna Dyląg
Kwalifikacje uzyskane przez uczestnika

Oferta studiów z zakresu ZZL adresowana jest szczególnie do menedżerów personalnych, kandydatów do działów HR oraz do doradców personalnych. Jest ona jednak równie interesująca dla wszystkich, którzy chcą podnieść poziom swojej wiedzy w dziedzinie zarządzania ludźmi, jak również usprawnić organizację i efektywność pracy własnej. Główną ideą studiów jest jak najlepsze, intensywne przygotowanie profesjonalnej kadry w dziedzinie zarządzania ludźmi oraz wspieranie rozwoju kapitału ludzkiego w firmach. Ludzie zatrudnieni w organizacji stanowią ważny i strategiczny zasób, decydujący o jej sukcesie w zmiennym i konkurencyjnym otoczeniu. Wynika stąd potrzeba stałego podnoszenia poziomu kompetencji, tym bardziej, że sposób pełnienia funkcji personalnej w wielu polskich firmach odbiega od standardów obowiązujących na świecie. Słuchacze studiów otrzymują najnowszą wiedzę teoretyczną z zakresu zarządzania, prawa pracy, socjologii organizacji oraz psychologii pracy. Wiedza ta umożliwia zrozumienie roli ZZL oraz specyfiki funkcjonowania ludzi we współczesnych organizacjach. Ponadto, w trakcie studiów uczestnicy dzielą się doświadczeniem i na bieżąco weryfikują wiedzę teoretyczną podczas licznych aktywności praktycznych, takich jak: analizy, dyskusje, badania, diagnozy oraz ćwiczenia i projekty, w tym finalny projekt zaliczeniowy. Kwalifikacje te zostaną potwierdzone formalnie świadectwem ukończenia studiów podyplomowych wydanym przez Uniwersytet Jagielloński.