Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta studiów

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Analiza biznesowa

Rok rozpoczęcia edycji
2022/2023
Wydział
Wydział Matematyki i Informatyki
Jednostka prowadząca studia
Instytut Informatyki i Matematyki Komputerowej
Nazwa studiów podyplomowych
Analiza biznesowa
Opłata za studia podyplomowe
6 000 zł
Adres
ul. Łojasiewicza 6, 30-348 Kraków
Telefon
12 664 75 33
Godziny przyjęć w sekretariacie
poniedziałek-czwartek w godzinach od 10.00 do 14.00
Liczba semestrów
2
Język wykładowy
polski
Wymagania wstępne
Zalecana znajomość jezyka angielskiego na poziomie co najmniej B2.
Limit przyjęć
min. 18 osób maks. 40 osób
Początek studiów
1 października 2022 roku
Opis studiów

Studia skierowane są do osób stawiających pierwsze kroki w roli analityka biznesowego, a także do osób spoza branży IT zainteresowanych zdobyciem wiedzy dotyczącej pracy i warsztatu analityka biznesowego. Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do pracy w roli analityka biznesowego poprzez dostarczenie podstaw wiedzy w zakresie analizy procesów biznesowych oraz kompetencji miękkich. Podczas studiów szczególny nacisk kładziony jest na dostarczanie wiedzy poprzez doświadczenie. Zajęcia koncentrują się na rozwoju warsztatu analitycznego uczestników oraz praktycznych umiejętności twardych i miękkich. Analityk biznesowy to osoba działająca na styku IT i biznesu. Kompetencje analityczne są niezbędne m.in. w sektorach: informatycznym, finansowym, ubezpieczeniowym, energetycznym i wielu innych. Skuteczny analityk łączy kompetencje merytoryczne z silnymi umiejętnościami komunikacyjnymi, występuje w roli eksperta dziedzinowego, a jednocześnie negocjatora, czy facylitatora. Analityk jest kluczową osobą w projekcie bezpośrednio wpływającą na jego powodzenie.

Studia mają w przeważającej mierze charakter praktyczny i warsztatowy, co sprzyja efektywnemu i skutecznemu uczeniu się.

Dla chętnych słuchaczy istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu certyfikacyjnego IREB Foundation Level po promocyjnej cenie (740 PLN brutto).

Terminy zajęć
soboty i niedziele, 8:30 - 16:30
Punkty ECTS
60
Kierownik studiów
dr hab. Adam Roman