Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta studiów

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Administracja publiczna

Rok rozpoczęcia edycji
2022/2023
Wydział
Wydział Prawa i Administracji
Jednostka prowadząca studia
Katedra Prawa Samorządu Terytorialnego
Nazwa studiów podyplomowych
Administracja publiczna
Opłata za studia podyplomowe
3 400 zł
Adres
ul. Bracka 12, pok. 9a, 31-005 Kraków
Telefon
12 663 19 00
Godziny przyjęć w sekretariacie
wtorek-piątek w godzinach od 11.00 do 14.00
Liczba semestrów
2
Język wykładowy
polski
Wymagania wstępne
dyplom studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia na dowolnym kierunku
Rekrutacja

dokonanie zgłoszenia/dostarczenie dokumentów

Limit przyjęć
min. 25 osób maks. 60 osób
Termin rekrutacji
od 02.09.2022 do 04.10.2022
Początek studiów
10 października 2022 roku
Opis studiów

Podyplomowe studia administracji publicznej trwają jeden rok (dwa semestry). Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele. Każdy słuchacz zobowiązany jest do uzyskania zaliczenia z wszystkich przedmiotów objętych programem studiów. Zaliczenie modułu następuje na podstawie obecności na zajęciach, zaś w przypadku seminarium - napisania i uzyskania oceny pozytywnej z pracy dyplomowej.

Celem studiów jest uzupełnienie, zaktualizowanie lub uzyskanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu funkcjonowania organów administracji publicznej oraz przekazanie umiejętności i wiedzy z zakresu rozwiązywania praktycznych problemów funkcjonowania administracji. Studia te ukierunkowane są na podnoszenie wiedzy i umiejętności absolwentów umożliwiających pełnienie określonych funkcji w administracji (np. zastępcy kierownika urzędu stanu cywilnego – art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego). Studia te pozwalają na uzyskanie wiedzy uzupełniającej z zakresu administracji.

Terminy zajęć
Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie, w soboty i niedziele w godzinach od 8.00 do 20.00
Punkty ECTS
50
Kierownik studiów
dr hab. Kazimierz Bandarzewski
Kwalifikacje uzyskane przez uczestnika
Absolwent studiów podyplomowych „Administracja Publiczna” będzie dobrze przygotowany do podjęcia pracy w strukturach administracji samorządowej i rządowej, w szczególności na tych stanowiskach, na tych wymagana jest wiedza z zakresu administracji i prawa. W trakcie studiów podyplomowych dużą wagę przywiązujemy zarówno do przekazywania wiedzy przede wszystkim praktycznej, ale także i teoretycznej, jak również do kształtowania postaw i kompetencji osobistych słuchaczy.