Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta studiów

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Badania kliniczne produktów leczniczych

Wydział
Wydział Farmaceutyczny
Jednostka prowadząca studia
Wydział Farmaceutyczny
Nazwa studiów podyplomowych
Badania kliniczne produktów leczniczych
Opłata za studia podyplomowe
6 300 zł
Adres
ul. Medyczna 9, 30-688 Kraków
Telefon
12 620 58 20
Godziny przyjęć w sekretariacie
poniedziałek-piątek w godzinach od 9.00 do 14.00
Liczba semestrów
2
Język wykładowy
polski
Początek studiów
Październik 2020 roku
Opis studiów
Absolwenci studiów podyplomowych z zakresu badań klinicznych produktów leczniczych posiadają wiedzę, umiejętności i kompetencje do planowania, prowadzenia i monitorowania badań klinicznych produktów leczniczych zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Klinicznej (GCP) z szerokim uwzględnieniem etycznych, prawnych i organizacyjnych warunków projektowania i prowadzenia badań. Posiadają podstawowe wiadomości dotyczące zakresu i uwarunkowań badań klinicznych produktów leczniczych, znają terminologię i definicje związane z procesem rozwoju produktów leczniczych i pracą z dokumentacją badania klinicznego oraz posiadają kompetencje społeczne związane z planowaniem i prowadzeniem badań produktu leczniczego. Założone efekty uczenia się, nabyta wiedza, oraz umiejętności praktyczne będą przydatne: monitorom badań klinicznych (CRA), zatrudnionym w kontraktowych organizacjach badań klinicznych (CRO) lub działach badań klinicznych firm sektora farmaceutycznego i kandydatom na takie stanowiska, a także badaczom i ich współpracownikom, współdziałającym z CRO oraz działami badań klinicznych przedsiębiorstw przemysłu farmaceutycznego. Wiedza i umiejętności absolwentów pozwalają również na czynne uczestniczenie i kierowanie projektem wprowadzania nowego produktu leczniczego na rynek.
Terminy zajęć
soboty w godzinach od 10:00 do 19:00, niedziele w godzinach od 9:00 do 16:00, wybrane dni w weekendy podczas zjazdów
Punkty ECTS
30
Kierownik studiów
dr hab. Barbara Wiśniowska
Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Studia o charakterze doskonalącym. Założone efekty uczenia się, nabyta wiedza, oraz umiejętności praktyczne będą przydatne: monitorom badań klinicznych (CRA), zatrudnionym w kontraktowych organizacjach badań klinicznych (CRO) lub działach badań klinicznych firm sektora farmaceutycznego i kandydatom na takie stanowiska, badaczom i ich współpracownikom, współdziałającym z CRO oraz działami badań klinicznych przedsiębiorstw przemysłu farmaceutycznego, a także osobom poszukującym zatrudnienia w działach rejestracji firm farmaceutycznych czy firmach konsultingowych świadczących usługi z zakresu rejestracji produktów leczniczych dla firm farmaceutycznych