Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta studiów

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nowoczesne techniki analityczne dla konserwacji obiektów zabytkowych

Wydział
Wydział Chemii
Jednostka prowadząca studia
Wydział Chemii
Nazwa studiów podyplomowych
Nowoczesne techniki analityczne dla konserwacji obiektów zabytkowych
Opłata za studia podyplomowe
3 700 zł
Adres
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 2
Telefon
12-686 27 58
Godziny przyjęć w sekretariacie
pon-czw, g. 8.30-14.00
Liczba semestrów
2
Język wykładowy
polski
Wymagania wstępne
Dyplom ukończenia uczelni wyższej (minimum licencjat)
Rekrutacja
Kolejność zgłoszeń
Limit przyjęć
min. 16 osób maks. 24 osób
Termin rekrutacji
od 01.06.2019 do 07.09.2019
Początek studiów
11.X.2019
Opis studiów

Studia uzupełniają i poszerzają wiedzę nt. wykorzystania nowoczesnych technik chemicznych:

1) w badaniu i konserwacji obiektów zabytkowych oraz

2) w opracowywaniu strategii zabezpieczania zbiorów.

Terminy zajęć
Zajęcia co dwa tygodnie, piątek g. 15.30-20.00, sobota g. 9.00-16.00
Punkty ECTS
60
Materiały dostępne w sekretariacie
Materiały dostępne na stronie studiów: http://chemkons.chemia.uj.edu.pl/
Wymagane dokumenty
Podanie, kwestionariusz osobowy i dyplom ukończenia studiów wyższych (oryginał lub odpis lub kserokopia, której autentyczność potwierdza pracownik przyjmujący dokumenty na podstawie przyniesionego oryginału lub odpisu).
Program studiów

1) Podstawy Chemii, 35 h

2) Nauka w konserwacji zabytków, 44 h

3) Nowoczesne techniki badawcze dla konserwacji zabytków, 86 h

Efekty uczenia się

Ogólne efekty uczenia się

Absolwent posiada wiedzę nt. nowoczesnych technik badawczych do wykorzystania w badaniu obiektów zabytkowych, ich konserwacji oraz w zabezpieczaniu zbiorów muzealnych.

Szczegółowe efekty uczenia się

• Dysponuje wiedzą z chemii ogólnej, nieorganicznej, organicznej, fizycznej, biochemii oraz ekologii pozwalającą na zrozumienie i zdefiniowanie zjawisk zachodzących w materiałach wchodzących w skład obiektów zabytkowych, które prowadzą do ich degradacji.

• Dysponuje wiedzą chemiczną (i pokrewną) pozwalającą na:

1) zrozumienie zasad leżących u podstaw nowoczesnych technik chemicznych,

2) poznanie możliwości badawczych poszczególnych technik i rodzaju informacji przez nie dostarczanych,

3) opracowanie wyników i

4) pracę z aparaturą odpowiadającą tym technikom.

• Zna przepisy dotyczące bezpieczeństwa pracy oraz składowania, wykorzystania i utylizacji substancji chemicznych w pracowni konserwatorskiej stosującej poznane techniki.

Kierownik studiów
Dr hab. Barbara Krajewska
Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych