Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta studiów

Podyplomowe Studia Matematyki

Wydział
Wydział Matematyki i Informatyki
Jednostka prowadząca studia
Instytut Matematyki
Nazwa studiów podyplomowych
Podyplomowe Studia Matematyki
Opłata za studia podyplomowe
3 900 zł
Adres
ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 6 30-348 Kraków
Telefon
12 664 76 62
Godziny przyjęć w sekretariacie
Pokój 1174, pon-pt 10.00-14.00
Liczba semestrów
3
Język wykładowy
polski
Wymagania wstępne
Dyplom ukończenia studiów wyższych
Zasady-rekrutacji
Kolejność zgłoszeń
Limit przyjęć
min. 15 osób maks. 60 osób
Termin rekrutacji
od 01.10.2019 do 31.01.2020
Początek studiów
Luty 2020
Terminy zajęć
Trzy semestry; soboty od godz. 9.00 do ok. 16.00. Mniej więcej dwie soboty w semestrze są wolne.
Punkty ECTS
60
Wymagane dokumenty
Kwestionariusz studiów podyplomowych, odpis dyplomu studiów wyższych, zdjęcie.
Program studiów

Teoretyczne podstawy matematyki szkolnej (108 godzin, 18 ECTS)

Metodyka pracy z uczniami na lekcjach matematyki (108 godzin, 18 ECTS)

Wybrane zagadnienia geometrii i metody popularyzacji (108 godzin, 18 ECTS)

Dydaktyka matematyki (36 godzin, 6 ECTS)

Praktyka pedagogiczna (60 godzin).

Efekty uczenia się
Zdobycie umiejętności i kompetencji koniecznych do nauczania matematyki.
Kierownik studiów
Dr Marcin Kulczycki
Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza
otrzymanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych