Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta studiów

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Koloproktologia praktyczna

Rok rozpoczęcia edycji
2022/2023
Wydział
Wydział Lekarski
Jednostka prowadząca studia
Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum
Nazwa studiów podyplomowych
Koloproktologia praktyczna
Opłata za studia podyplomowe
9 000 zł
Adres
ul. Radziwiłłowska 4, 31-026 Kraków
Telefon
12 400 11 13
Godziny przyjęć w sekretariacie
poniedziałek-piątek w godzinach od 8.00 do 15.00
Liczba semestrów
2
Język wykładowy
polski
Początek studiów
1 października 2022 r.
Opis studiów

Studia mają na celu ukierunkowanie lekarzy do samodzielnej pracy w zakresie koloproktologii. Kształcą umiejętności w zakresie całościowego rozwiązywania problemów koloproktologicznych poczynając od przeprowadzenia postępowania diagnostycznego poprzez odpowiednie leczenie zachowawcze i zabiegowe do adekwatnego prowadzenia nadzoru i kontroli chorych wyleczonych lub do rozpoznania i leczenia możliwych powikłań.

Program studiów obejmuje dwa semestry, wyposaża słuchaczy w szeroki zakres specjalistycznej wiedzy pozwalającej realizować zadania z zakresu postępowania diagnostycznego, leczenia zachowawczego i zabiegowego, prowadzenia nadzoru i kontroli chorych wyleczonych, rozpoznawania i leczenia powikłań. Wymiar godzinowy zajęć o charakterze praktycznym ukierunkowany jest na nabycie umiejętności praktycznych niezbędnych do leczenia pacjentów koloproktologicznych.

Wykładowcami są wybitni specjaliści, praktycy o dużym doświadczeniu z zakresu chirurgii koloproktologicznej z całej Polski.

Terminy zajęć
Zajęcia będą się odbywały w formie dwudniowych (sobotnio-niedzielnych) sesji w wymiarze określonym w harmonogramie studiów.
Punkty ECTS
30
Kierownik studiów
dr n. med. Andrzej Gryglewski
Kwalifikacje uzyskane przez uczestnika

Absolwent studiów będzie posiadał wiedzę z zakresu m.in.:
koloproktologii praktycznej zgodnie z najnowszą wiedzą w tym zakresie, podstaw funkcjonowania jelita grubego i odbytnicy, w powiązaniu z funkcjonowaniem całego organizmu, zaburzeń funkcjonowania jelita grubego i odbytnicy w aspekcie uwarunkowań diagnozy i terapii, metodyki  postępowania koloproktologicznego z uwzględnieniem obrazowania, farmakoterapii i  metod zabiegowych leczenia.

Absolwent uzyska umiejętności m.in: rozpoznawania najważniejszych schorzeń koloproktologicznych, różnicowania i diagnozowania schorzeń powiązanych z funkcją jelita grubego i odbytnicy, opracowania modelu postępowania  i prowadzenia efektywnej terapii modyfikując swoje działania adekwatnie do aktualnego stanu pacjenta, analizowania wyników specjalistycznych badań oraz organizowania współpracy z innymi specjalistami zajmującymi się pacjentem z zaburzeniami koloproktologicznymi. Są to jedyne studia podyplomowe na rynku europejskim uwzględniające problematykę koloproktologii w teorii i praktyce. Powstały dzięki współpracy wiodącego ośrodka naukowego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum oraz Polskiego Klubu Koloproktologii, co sprawia iż mają wyjątkowy charakter uwagi na program kształcenia ukierunkowany na nabycie umiejętności praktycznych. Program kształcenia obejmuje dwa semestry, wyposaża słuchaczy w szeroki zakres specjalistycznej  wiedzy pozwalającej realizować zadania z zakresu  postępowania diagnostycznego, leczenia zachowawczego i zabiegowego, prowadzenia nadzoru i kontroli chorych wyleczonych, rozpoznawania i leczenia powikłań. Wymiar godzinowy zajęć o charakterze praktycznym ukierunkowany jest na nabycie umiejętności praktycznych niezbędnych  do leczenia pacjentów koloproktologicznych.