Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wydział
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Jednostka prowadząca studia
Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Nazwa studiów podyplomowych
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Obszar kształcenia
Obszar nauk społecznych
Opłata za studia podyplomowe
5 000 zł (I rata przy wpisie, II rata do 15 lutego 2019 r. (w cenie materiały dydaktyczne)
Adres
ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 4 30-348 Kraków
Telefon
(012) 664-57-76
Godziny przyjęć w sekretariacie
poniedziałek - piątek 11.00-14.00 ( z wyłączeniem czwartku)
Liczba semestrów
2
Język wykładowy
polski
Wymagania wstępne
Ukończone studia wyższe ( licencjackie lub magisterskie)
Zasady-rekrutacji

Podstawą przyjęcia na studia jest złożenie stosownych dokumentów oraz wniesienie wymaganej opłaty. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Studia zostaną uruchomione, gdy formalności dopełni nie mniej niż 25 osób. Osoby, które nie zostały zakwalifikowane otrzymują zwrot uiszczonej opłaty.

Zgłoszenia w terminie od 11 czerwca 2018 r. do wyczerpania limitu miejsc.
Limit przyjęć
min. 25 osób maks. 60 osób
Termin rekrutacji
od 11.06.2018 do $termin-do
Początek studiów
Październik 2018
Opis studiów

Studia będą się odbywać w systemie dwu-semestralnym o łącznej liczbie 217 godzin dydaktycznych. Rozpoczęcie studiów nastąpi w październiku 2018r., zakończenie w czerwcu 2019 r. Zajęcia będą prowadzone w soboty i niedziele (od 8 do 10 zjazdów w semestrze).

Studia będą prowadzone w formie: wykładów, ćwiczeń i innych kreatywnych technik dydaktycznych. Główne zagadnienia będą omawiane zarówno z punktu widzenia teorii jak i praktyki. Wykładowcami będą pracownicy naukowi UJ oraz praktycy z bogatym doświadczeniem w zarządzaniu.

Słuchacze przygotowują indywidualnie pracę dyplomową na wybrany temat z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi.

Terminy zajęć
Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie ( m.in. w soboty 9.00-15.30, niedziele 9.00-15.30)
Punkty ECTS
60
Materiały dostępne w sekretariacie
Informator
Wymagane dokumenty
odpis dyplomu ukończenia studiów (licencjackich lub magisterskich), 2 fotografie, podanie (druk do odbioru w Instytucie lub do pobrania ze strony)
Program studiów
Efekty kształcenia
Kierownik studiów
Dr Aleksander Marcinkowski
Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza
Słuchacze otrzymują świadectwo ministerialne ukończenia studiów podyplomowych po obronie pracy podyplomowej.