Zarządzanie i audyt

Wydział
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Jednostka prowadząca studia
Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania (wraz z międzynarodową jednostką certyfikacyjną Lloyd’s Register Quality Assurance)
Nazwa studiów podyplomowych
Zarządzanie i audyt
Obszar kształcenia
Obszar nauk społecznych
Opłata za studia podyplomowe
6 200 zł
Adres
ul. Prof. ST. Łojasiewicza 4, pok. 2.322, Kraków
Telefon
12/664 57 79; 12/664 55 83
Godziny przyjęć w sekretariacie
od poniedziałku do czwartku w godz. 10.00 – 14.00
Liczba semestrów
2
Język wykładowy
polski
Wymagania wstępne
Dyplom ukończenia studiów wyższych
Zasady-rekrutacji

Kolejność zgłoszeń.

Termin składania dokumentów: od 04.06.2018 do wyczerpania limitu miejsc.

Limit przyjęć
min. 24 osób maks. 48 osób
Termin rekrutacji
od 04.06.2018 do $termin-do
Początek studiów
20.10.2018
Opis studiów

W działalności współczesnych przedsiębiorstw, organizacji publicznych i społecznych coraz większą rolę odgrywają systemy zarządzania jakością, środowiskowe, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz inne znormalizowane systemy zarządzania. W związku z powyższym wzrasta zapotrzebowanie na menedżerów i specjalistów, którzy znajomość znormalizowanych systemów zarządzania wykorzystają nie tylko do wprowadzania i utrzymywania takich systemów, ale także do ich niezależnej oceny, weryfikacji i doskonalenia.

Uniwersalny charakter studiów powoduje, iż mogą w nich uczestniczyć zarówno przedstawiciele firm usługowych, handlowych i produkcyjnych, jak też instytucji finansowych, czy urzędów oraz innych organizacji. Studia są także doskonałą propozycją dla absolwentów studiów wyższych, którzy zamierzają podwyższać swoją konkurencyjność na rynku pracy (krajowym i międzynarodowym).

Organizatorzy studiów opracowali unikatowy program pozwalający pozyskać słuchaczom wszechstronną i najnowszą wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu zarządzania organizacjami, zgodnie z międzynarodowymi standardami normatywnymi.

Współorganizatorem studiów jest międzynarodowa jednostka certyfikacyjna Lloyd's Register Quality Assurance (LRQA). Zajęcia są prowadzone przez pracowników naukowych UJ oraz praktyków z bogatym doświadczeniem w zarządzaniu (przedstawiciele jednostek certyfikacyjnych, firm doradczych).

Studia podyplomowe spełniają warunki zawarte w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 poz. 885 z późn. zm.).

Terminy zajęć
Zajęcia są prowadzone w soboty i niedziele w godz. 9.00 – 18.15 (około 10 do 12 zjazdów).
Punkty ECTS
60
Materiały dostępne w sekretariacie
informator
Wymagane dokumenty
Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, 2 fot. 35 x 45 mm, kwestionariusz.
Program studiów

Menedżer systemów zarządzania jakością - 12 h

Menedżer systemów zarządzania środowiskowego - 12 h

Menedżer systemów zarządzania bezpieczeństwem - 12 h

Pełnomocnik systemów zarządzania -16 h

Auditowanie normatywnych systemów zarządzania – kurs auditora wewnętrznego - 18 h

Audyt personalny - 10 h

Audyt finansowy - 10 h

Konsulting zarządczy - 10 h

Zarządzanie ryzykiem i ciągłością działalności -10 h

Zarządzanie zmianami organizacyjnymi - 10 h

Zarządzanie relacjami z klientami - 10 h

Zarządzanie czasem i techniki twórczego myślenia - 10 h

Psychologia zachowań organizacyjnych - 10 h

Metody badań społecznych - 10 h

Audyt kultury organizacyjnej - 10 h

Komunikacja i negocjacje - 10 h

Seminarium dyplomowe - 20 h

Efekty kształcenia
Kierownik studiów
Dr hab. Piotr Jedynak, prof. UJ
Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

1. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydanym przez Uniwersytet Jagielloński.

2. Certyfikat potwierdzający odbycie i ukończenie kursu pełnomocnika systemów zarządzania, wydany przez Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego.

3. Wydany przez Lloyd's Register Quality Assurance certyfikat potwierdzający odbycie i ukończenie kursu auditora systemów jakości (kurs akredytowany w IRCA - International Register of Certificated Auditors).

4. Certyfikaty wydane przez Lloyd's Register Quality Assurance, potwierdzające odbycie i ukończenie kursów:

o Menedżer systemu zarządzania jakością

o Menedżer systemu zarządzania środowiskowego

o Menedżer systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy