Public Relations

Wydział
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Jednostka prowadząca studia
Instytut Ekonomii Finansów i Zarządzania
Nazwa studiów podyplomowych
Public Relations
Obszar kształcenia
Obszar nauk społecznych
Opłata za studia podyplomowe
4 600 zł
Adres
ul. Prof. St. Łojasiewicza 4, Kraków
Telefon
12-66455-90 / 519-347-405
Godziny przyjęć w sekretariacie
Wt-pt. 11.00-13.00
Liczba semestrów
2
Język wykładowy
polski
Wymagania wstępne
Ukończone studia wyższe lub ostatni rok studiów wyższych
Zasady-rekrutacji

Kolejność zgłoszeń.

Termin składania dokumentów: czerwiec 2018 – koniec października 2018.

Limit przyjęć
min. 15 osób maks. 60 osób
Początek studiów
Listopad 2018
Opis studiów

Coraz więcej przedsiębiorstw, instytucji i organizacji poszukuje specjalistów w zakresie PR, oferując im ciekawą pracę i niezłe warunki finansowe.

Zasadniczy cel kursu:

1.przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu Public Relations a także dziedzin „wspomagających”, czyli zarządzania, teorii komunikacji i teorii mediów,

2.zdobycie przez Uczestników Studiów Podyplomowych konkretnych umiejętności potrzebnych do planowania, realizacji i kontroli działania ze sfery PR.

Studia przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni oraz studentów ostatnich lat studiów ( w tym ostatnim przypadku warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest ukończenie studiów licencjackich lub magisterskich). Studia kończą się obroną pracy dyplomowej. Realizacja 237 godzin . Studia kończą się uzyskaniem świadectwa ministerialnego. Zajęcia prowadzone są przez pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz wysokiej klasy specjalistów – praktyków PR.

Terminy zajęć
Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie (m.in. w soboty 9.00-20.00, niedziele 9.00-19.00)
Punkty ECTS
60
Wymagane dokumenty
Kwestionariusz zgłoszeniowy, zdjęcie, odpis dyplomu lub zaświadczenie.
Program studiów

Program studiów Public Relations (PR):

Wprowadzenie do PR – 8g.,

PR w organizacjach komercyjnych – 6 g.,

Investor relations – 4 g.,

PR w organizacjach niedochodowych i kampaniach społecznych-10 g.,

Personal PR- 8 g.,

Wewnętrzne PR- 16 g.,

Budowanie strategii PR- 16 g.,

PR w sytuacjach kryzysowych – 8 g.,

wstęp do teorii komunikacji – 4g.,

negocjacje – 4g.,

perswazja, socjotechnika – 12g.,

Wizerunek organizacji i marki- 16g.,

Media relations- 12g.,

Lobbing-2g.,

public affairs -4g.

sponsoring-2g.,

Prezentacja i wystąpienia publiczne- 24 g.,

Estetyka słowa pisanego- 8g.,

Seminarium dyplomowe- 22 g.,

retoryka – wprowadzenie- 2g.,

radiowe PR- 4g.,

PR w Internecie – 12g.,

PR na co dzień – 3g.,

elementy prawa prasowego – 4g.,

PR organizacji publicznych – 8g.,

rzecznik prasowy – 2 g.,

organizacja konferencji prasowych – 6 g.,

rynek mediów w PL – 6 g.,

PR a kampanie promocyjne, udział w targach – 4 g.,

Efekty kształcenia
Kierownik studiów
dr hab. Jerzy Rosiński
Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza
otrzymanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych