Prawo karne procesowe

Wydział
Wydział Prawa i Administracji
Jednostka prowadząca studia
Katedra Postępowania Karnego
Nazwa studiów podyplomowych
Prawo karne procesowe
Obszar kształcenia
Obszar nauk społecznych
Opłata za studia podyplomowe
2 750 zł
Adres
Sekretariat: ul Olszewskiego 2, pok.117, Kraków
Telefon
12 663 14 65
Godziny przyjęć w sekretariacie
poniedziałek-piątek 9.00-14.00
Liczba semestrów
2
Język wykładowy
polski
Wymagania wstępne
Dyplom ukończenia studiów wyższych
Zasady-rekrutacji

Składanie dokumentów do wyczerpania limitu miejsc

Termin składania dokumentów: 1.05.2018 r. – 1.09.2018 r.

Limit przyjęć
min. 30 osób maks. 70 osób
Termin rekrutacji
od 01.05.2018 do 01.09.2018
Początek studiów
październik 2018
Opis studiów
Studia podyplomowe procesu karnego są pomyślane jako oferta dla wszystkich osób zainteresowanych prawem karnym procesowym oraz praktycznymi zagadnieniami procesu karnego, zwłaszcza w aspekcie głębokich zmian w ostatnim czasie.
Terminy zajęć
Soboty, 10.30-18.15, Niedziele, 9.00-15.00.
Punkty ECTS
60
Materiały dostępne w sekretariacie
Regulamin studiów, program studiów, ankieta uczestnika.
Wymagane dokumenty
Odpis dyplomu ukończeniu studiów, ankieta uczestnika.
Kierownik studiów
dr hab. Andrzej Światłowski, prof. UJ
Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza
otrzymanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych