Wiedza o literaturze, kulturze i sztuce (studia interdyscyplinarno-komparatystyczne)

Wydział
Polonistyki
Jednostka prowadząca studia
Wydział Polonistyki
Nazwa studiów podyplomowych
Wiedza o literaturze, kulturze i sztuce (studia interdyscyplinarno-komparatystyczne)
Opłata za studia podyplomowe
4 100 PLN
Adres
Ul Gołębia 16 31 – 007 Kraków
Telefon
12 663 13 23
Fax
12 429 28 65
Godziny przyjęć w sekretariacie
Poniedziałek 11.00-15.00 Wtorek 11.00-15.00 Środa nieczynne Czwartek 9.00-13.00 Piątek 9.00-13.00 Sobota 9.00-13.00 (tylko w dni zjazdów)
Liczba semestrów
4
Język wykładowy
polski
Wymagania wstępne

Ukończenie wyższych studiów humanistycznych – magisterskich lub, w szczególnych wypadkach, zawodowych (licencjackich)

Zasady-rekrutacji

Składanie wymaganych dokumentów w sekretariacie

Limit przyjęć
min. 20 osób maks. 35 osób
Termin rekrutacji
od 02.06.2014 do 01.10.2014
Początek studiów
18/10/2014
Opis studiów

Studia adresowane są do osób zainteresowanych poszerzeniem swej wiedzy na temat literatury, sztuki i kultury. Oferta programowa zawiera zestaw wykładów, konwersatoriów i ćwiczeń, które pozwolą uczestnikom studiów zdobyć wiedzę o poszczególnych dziedzinach literatury, kultury, sztuki i języka, a także nabyć ważne umiejętności w dziedzinach nauczania o kulturze i literaturze, teatrze i języku poprzez animowanie aktywności uczniów i grup społecznych. Celem studiów jest także przygotowanie Słuchaczy do podjęcia samodzielniej pracy badawczej nad interesującymi ich zagadnieniami z dziedziny humanistyki oraz dostarczenie im praktycznych umiejętności w zakresie ekspresji artystycznej (plastyka, muzyka, teatr) i publicznej (retoryka, wypowiedź pisemna).

Absolwent studiów uzyska:

- (usytuowaną w kontekście innych literatur) lepszą znajomość literatury polskiej;

- uporządkowaną znajomość najważniejszych literatur europejskich;

- wiedzę mitologiczną i kulturoznawczą;

- umiejętność dostrzegania i rozumienia związków literatury, teatru, muzyki i sztuk plastycznych;

- podstawowe umiejętności z zakresu rysunku oraz solfeżu (czytania nut głosem), recytacji i ruchu scenicznego;

- narzędzia interpretacji literatury, sztuki i muzyki,

- narzędzia poprawności językowej,

- podstawowe techniki kształtowania wypowiedzi pisemnych i prezentacji ustnych (esej, rozprawa, traktat, notatka, szkic oraz prezentacja, wykład, pogadanka).

Praktycznemu wykorzystaniu wiedzy służy także blok metodyczny, który obejmuje kolejne zagadnienia teoretyczne i historyczne prezentowane w czasie zajęć, a także zajęcia warsztatowe rozwijające dodatkowe umiejętności humanisty. Szczególny charakter mają także seminaria tematyczne, w których udział pozwoli słuchaczom na dojrzałą refleksję nad zjawiskami języka, teatru, sztuki i literatury.

Terminy zajęć
Zajęcia: sobota , niedziela co 2 tygodnie (10.00 najpóźniej do 19.00, w zależności od zjazdu)
Punkty ECTS
60
Materiały dostępne w sekretariacie

Pełny opis studiów na stronie www: http://www.wolks.polonistyka.uj.edu.pl

Wymagane dokumenty

Dyplom magisterski: studia humanistyczne

kwestionariusz osobowy

3 zdjęcia legitymacyjne

podanie

kserokopia dowodu osobistego

Program studiów

Program obejmuje:

wykłady (194 h),

konwersatoria (74 h),

seminaria (32 h),

warsztaty (50 h)

Razem = 350 godz.

 

Szczegóły na http://www.wolks.polonistyka.uj.edu.pl/program

Kierownik studiów
Dr hab. Olga Płaszczewska
Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych;

Dla absolwentów studiów humanistycznych bez specjalności nauczycielskiej są to studia mające charakter doskonalący, dla pozostałych są to studia kwalifikacyjne