Terapia zaburzeń w mówieniu, pisaniu i czytaniu

Wydział
Polonistyki
Jednostka prowadząca studia
Katedra Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej
Nazwa studiów podyplomowych
Terapia zaburzeń w mówieniu, pisaniu i czytaniu
Obszar kształcenia
Obszar nauk humanistycznych
Opłata za studia podyplomowe
3900
Adres
ul. Gołębia 16, pokój 43; 31-007 Kraków
Telefon
12 663 13 23
Godziny przyjęć w sekretariacie
poniedziałek 11.00 -15.00, wtorek 11.00 – 15.00, środa nieczynne, czwartek 9.00 – 13.00, piątek 9.00 – 13.00, sobota 9.00 – 13.00 (tylko w dni zjazdów)
Liczba semestrów
4
Język wykładowy
polski
Wymagania wstępne

Kolejność zgłoszeń, wyłącznie dla absolwentów studiów z przygotowaniem pedagogicznym

Zasady-rekrutacji

Składanie wymaganych dokumentów w sekretariacie

Limit przyjęć
min. 30 osób
Termin rekrutacji
od 01.06.2014 do 30.09.2014
Początek studiów
18.10.2014
Opis studiów

Studia przygotowują do prowadzenia zajęć terapeutycznych z uczniami ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, czyli z dysleksją rozwojową.

Terminy zajęć
Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w godzinach 8.30 – 17.00, w zależności od zjazdu
Punkty ECTS
60
Wymagane dokumenty
  • Dyplom ukończenia studiów wyższych (kierunki nauczycielskie lub pedagogiczne)
  • Kwestionariusz osobowy
  • Kserokopia dowodu osobistego
  • 3 zdjęcia
Program studiów

Plan studiów

Łączna liczba godzin w czterech semestrach 350 godzin

Efekty kształcenia
Kierownik studiów
Dr Patrycja Huget
Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

otrzymanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych