Terapia zaburzeń w mówieniu, pisaniu i czytaniu

Wydział
Wydział Polonistyki
Jednostka prowadząca studia
Katedra Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej
Nazwa studiów podyplomowych
Terapia zaburzeń w mówieniu, pisaniu i czytaniu
Obszar kształcenia
Obszar nauk humanistycznych
Opłata za studia podyplomowe
3 900 zł
Adres
ul. Gołębia 16, pokój 44; 31-007 Kraków
Telefon
12 663 13 23
Godziny przyjęć w sekretariacie
poniedziałek 11.00-15.00; wtorek 11.00-15.00; środa nieczynne; czwartek 9.00-13.00; piątek 9.00-13.00; sobota 9.00-13.00 (tylko w dni zjazdów)
Liczba semestrów
4
Język wykładowy
polski
Wymagania wstępne
Kolejność zgłoszeń
Zasady-rekrutacji
Składanie wymaganych dokumentów w sekretariacie.
Limit przyjęć
maks. 30 osób
Termin rekrutacji
od 01.06.2018 do 30.09.2018
Początek studiów
20.10.2018
Opis studiów
Studia przygotowują do prowadzenia zajęć terapeutycznych z uczniami ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
Terminy zajęć
Zajęcia odbywają się w soboty i w niedziele w godzinach 9.00 – 16.00.
Punkty ECTS
60
Wymagane dokumenty

• Dyplom ukończenia studiów wyższych (kierunki nauczycielskie lub pedagogiczne)

• Kwestionariusz osobowy

• 3 zdjęcia

Kierownik studiów
Patrycja Huget
Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza
otrzymanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych