Nauczanie języka polskiego jako obcego

Wydział
Wydział Polonistyki
Jednostka prowadząca studia
Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie UJ
Nazwa studiów podyplomowych
Nauczanie języka polskiego jako obcego
Obszar kształcenia
Obszar nauk humanistycznych
Opłata za studia podyplomowe
3 000 zł
Adres
ul. Grodzka 64, Kraków
Telefon
12 663 18 13
Godziny przyjęć w sekretariacie
poniedziałek – piątek godz. 10.00 – 14.00
Liczba semestrów
2
Język wykładowy
polski
Wymagania wstępne

- dyplom ukończenia studiów filologicznych,

- znajomość języka obcego na poziomie B1

- w przypadku obcokrajowców poświadczona przez Państwową Komisję ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego biegłość w polszczyźnie na poziomie C1
Zasady-rekrutacji

- spełnienie wymagań wstępnych,

- kolejność zgłoszeń

Limit przyjęć
min. 22 osób maks. 30 osób
Termin rekrutacji
od 05.06.2018 do 15.09.2018
Początek studiów
1 października 2018 r.
Opis studiów
Studia podyplomowe są przeznaczone dla absolwentów studiów filologicznych, którzy chcą uzyskać dodatkową specjalizację w zakresie nauczania kolejnego przedmiotu, którym jest język polski jak obcy/drugi. Studia umożliwiają słuchaczom poznanie ważnych zagadnień z zakresu dydaktyki ogólnej (tj. metod nauczania języków obcych oraz ich podstaw psychologicznych i dydaktycznych) oraz szczegółowej (m.in. technik rozwijania sprawności językowych oraz kształtowania kompetencji lingwistycznych, sposobów oceniania postępów uczących się). W wyniku procesu kształcenia absolwenci studiów będą w pełni przygotowani do nauczania języka polskiego jako nierodzimego zarówno w kraju, jak poza jego granicami.
Terminy zajęć
piątek 16.30 – 19.45, sobota 10.00 – 13.15,14.30 – 17.45, niedziela 9.00 – 12.15.
Punkty ECTS
60
Materiały dostępne w sekretariacie
informacje o studiach dostępne na stronie internetowej
Wymagane dokumenty

- podanie

- życiorys

- dyplom ukończenia studiów

Program studiów
Efekty kształcenia
Kierownik studiów
dr hab. Anna Seretny
Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych uprawniające do nauczania języka polskiego jako obcego.