Podyplomowe Studia Matematyki

Wydział
Wydział Matematyki i Informatyki
Jednostka prowadząca studia
Instytut Matematyki
Nazwa studiów podyplomowych
Podyplomowe Studia Matematyki
Obszar kształcenia
Obszar nauk ścisłych
Opłata za studia podyplomowe
3 900 zł
Adres
ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 6 30-348 Kraków
Telefon
12 664 76 62
Godziny przyjęć w sekretariacie
Pokój 1174, pon-pt 10.00-14.00
Liczba semestrów
3
Język wykładowy
polski
Wymagania wstępne
Dyplom ukończenia studiów wyższych
Zasady-rekrutacji
Kolejność zgłoszeń
Limit przyjęć
min. 15 osób maks. 60 osób
Termin rekrutacji
od 01.10.2018 do 15.01.2019
Początek studiów
luty 2019
Terminy zajęć
Soboty (15 na semestr) od godz. 9 do 16.30
Punkty ECTS
60
Wymagane dokumenty
Kwestionariusz studiów podyplomowych, odpis dyplomu studiów wyższych, zdjęcie.
Program studiów
Efekty kształcenia
Zdobycie umiejętności i kompetencji koniecznych do nauczania matematyki
Kierownik studiów
Dr Marcin Kulczycki
Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza
otrzymanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych