Specjalista kompetencji międzykulturowych

Wydział
Wydział Filozoficzny
Jednostka prowadząca studia
Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji
Nazwa studiów podyplomowych
Specjalista kompetencji międzykulturowych
Obszar kształcenia
Obszar nauk społecznych
Opłata za studia podyplomowe
4 500 zł
Adres
ul. Grodzka 52, p. 120 (II piętro), 31- 044 Kraków
Telefon
(12) 663 17 55
Godziny przyjęć w sekretariacie
Poniedziałek – piątek: 10:00-14:00 (środa dzień wewnętrzny). W soboty zjazdowe: 10:00-13:00.
Liczba semestrów
2
Język wykładowy
polski
Wymagania wstępne
Ukończone studia wyższe I lub II stopnia.
Zasady-rekrutacji
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
Limit przyjęć
min. 25 osób maks. 30 osób
Termin rekrutacji
od 30.05.2018 do 30.09.2018
Początek studiów
13.10.2018
Opis studiów
Celem programu kształcenia jest dostarczenie wiedzy o charakterze specjalistycznym z zakresu komunikacji międzykulturowej oraz narzędzi trenera. W tym wiedzy o krajach należących do kilku głównych cywilizacji współczesnego świata: islamu, konfucjańskiej, indyjskiej oraz mezoamerykańskiej. Program zorientowany jest na wykształcenie specjalistycznych umiejętności trenerskich, analitycznych, interpretacyjnych i komparatystycznych w aspekcie analizy zjawisk kulturowych i międzykulturowych. Słuchacz w toku studiów nabywa praktycznych umiejętność rozumienia roli kulturowego zróżnicowania świata współczesnego, jego mechanizmów, i jest przygotowany do podejmowania działań w wielokulturowym otoczeniu, a także planowania działań o charakterze edukacyjnym i trenerskim.
Terminy zajęć
13-14.10.2018, 27-28.10.2018, 17-18.11.2018, 1-2.12.2018, 15-16.12.2018, 5-6.01.2019, 19-20.01.2019, 2-3.03.2019, 16-17.03.2019, 6-7.04.2019, 20-21.04.2019, 11-12.05.2019, 25-26.05.2019, 8-9.06.2019, 22-23.06.2019 Godziny: 09:00 – 18:00 – soboty, 09:00 – 15:00 - niedziele
Punkty ECTS
30
Materiały dostępne w sekretariacie

Regulamin,

Umowa,

Informator o studiach,

Wybrane materiały na zajęcia.

Wymagane dokumenty
dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia, zdjęcie, umowa o odpłatności, kwestionariusz osobowy
Program studiów

1. Systemy religijne i filozoficzne świata (islam, judaizm, hinduizm, buddyzm, konfucjanizm), 18

2. Zagadnienia społeczno-polityczno-gospodarcze świata (Kraje arabskie, Izrael, Japonia, Korea, Chiny + Tybet, Iran, Afganistan, Poradziecka AzjaCentralna, Mongolia, Azja Płd., Ameryka Łacińska), 48

3. Komunikacja niewerbalna, 10

4. Komunikacja międzykulturowa, 12

5. Psychologia międzykulturowa, 4

6. Praca ze stereotypami. Warsztat antydyskryminacyjny, 4

7. Komunikacja międzykulturowa z elementami języka (Kraje arabskie, Izrael, Japonia, Korea, Chiny + Tybet, Iran, Afganistan, Poradziecka AzjaCentralna, Mongolia, Azja Płd., Ameryka Łacińska), 60

8. Konflikty międzykulturowe i wojny cywilizacji (conflict studies), 4

9. Warsztaty kompetencji trenerskich, 80

Efekty kształcenia
Kierownik studiów
Dr Renata Iwicka
Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza
Otrzymanie dyplomu ukończenia studiów podyplomowych.