Studia podyplomowe dla tłumaczy

Wydział
Wydział Filologiczny
Jednostka prowadząca studia
Katedra do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową
Nazwa studiów podyplomowych
Studia podyplomowe dla tłumaczy
Obszar kształcenia
Obszar nauk humanistycznych
Opłata za studia podyplomowe
4800 zł za rok dla każdej specjalizacji
Adres
Al. Mickiewicza 9A, 31-120 Kraków
Telefon
12 663 43 82
Godziny przyjęć w sekretariacie
poniedziałek – piątek godz. 10.00-14.00
Liczba semestrów
2
Język wykładowy
polski (częściowo język obcy danej grupy językowej)
Wymagania wstępne
Ukończone studia licencjackie lub magisterskie
Zasady-rekrutacji

Decyduje kolejność zgłoszeń; wymagania: dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku filologicznym (studia I stopnia, studia II stopnia lub jednolite studia magisterskie); w przypadku absolwentów kierunków niefilologicznych – pisemne potwierdzenie znajomości języka obcego na poziomie min. C1 lub adekwatny certyfikat językowy.

Dodatkowo na specjalizacje 2 (Tłumaczenia Ustne) oraz 3 (Tłumaczenia Uwierzytelnione i Środowiskowe) obowiązuje rozmowa rekrutacyjna sprawdzająca poziom kompetencji ustnych słuchacza.

Rejestracja elektroniczna w systemie  http://www.erk.uj.edu.pl (drugi nabór) w dniach 26.09.2018 do 3.10.2018 do godz. 12.00

Więcej informacji na temat drugiego naboru znajduje się na stronie:

http://www.przeklad.filg.uj.edu.pl/aktualnosci/-/journal_content/56_INSTANCE_T1K1hX0Xigo7/2205554/140783172

 

Na stronie http://www.unesco.uj.edu.pl znajduje się obszerny opis studiów.

Limit przyjęć
min. 12 osób maks. 15 w jednej grupie językowej na każdej specjalizacji osób
Termin rekrutacji
od 26.09.2018 do 03.10.2018
Początek studiów
październik 2018
Opis studiów

Studia Podyplomowe dla Tłumaczy obejmują trzy specjalizacje:

Specjalizacja 1: Tłumaczenia Tekstów Specjalistycznych

Specjalizacja 2: Tłumaczenia Ustne

Specjalizacja 3: Tłumaczenia Uwierzytelnione i Środowiskowe,

a ich rozpoczęcie jest planowane od pierwszego semestru roku akademickiego 2018/19. Utworzenie proponowanych studiów jest wynikiem rozważenia sytuacji dydaktyczno-rynkowej, z uwzględnieniem ostatnio zachodzących zmian na lokalnym rynku tłumaczeniowym i w całej branży usług językowych i tłumaczeniowych oraz przemyśleń i badań nad oczekiwaniami edukacyjnymi uczestników istniejących do tej pory studiów podyplomowych w Katedrze. Konieczność dalszego, podyplomowego kształcenia tłumaczy w konkretnych obszarach specjalizacyjnych odpowiada ich potrzebom profesjonalizacji i podnoszenia kompetencji tłumaczeniowych.

Studia podyplomowe dla tłumaczy mają odbywać się w trybie rocznym liczbie 210 godzin kontaktowych.

Terminy zajęć
Zajęcia odbywają się w trybie zjazdów weekendowych, od piątku od godz. 16.00 do niedzieli do godz. 16.00. Miejsce odbywania zajęć: Auditorium Maximum (wykłady), ul. Czapskich 4 (ćwiczenia)
Punkty ECTS
34 dla jednej specjalizacji
Wymagane dokumenty
Słuchacze składają dokumenty po zakwalifikowaniu się na studia: podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z indywidualnego konta ERK i podpisane przez kandydata, odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich (do wglądu), 2 fotografie, ksero dyplomu ukończenia studiów
Kierownik studiów
dr hab. Maria Piotrowska, prof. UJ
Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza
otrzymanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych