Trychologia w kosmetologii

Wydział
Wydział Farmaceutyczny
Jednostka prowadząca studia
Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego
Nazwa studiów podyplomowych
Trychologia w kosmetologii
Obszar kształcenia
Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
Opłata za studia podyplomowe
7 300 zł
Adres
ul. Medyczna 9; 30-688 Kraków
Telefon
12 6205830
Godziny przyjęć w sekretariacie
sekretariat p. 6/10 VI piętro, budynek B pn-pt: 7.30-15.30, sb, ndz – po uzgodnieniu telefonicznym
Liczba semestrów
2
Język wykładowy
polski
Wymagania wstępne
Dyplom ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia oraz rejestracja w systemie ERK
Zasady-rekrutacji

1. Rejestracja w systemie ERK http://erk.uj.edu.pl  lipiec 2018 – 11.09.2018

Wszyscy kandydaci w celu potwierdzenia rejestracji zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:

• podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z indywidualnego konta ERK i podpisane przez kandydata wraz z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych

• kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia

W przypadku gdy którykolwiek z powyższych dokumentów został sporządzony w języku innym niż polski, należy dołączyć tłumaczenie przysięgłe tego dokumentu na język polski.

2. Ogłoszenie listy rankingowej: 14.09.2018

3. Wpisy na studia: 17-20.09.2018 (I tura)

Limit przyjęć
min. 20 osób maks. 40 osób
Termin rekrutacji
od 10.07.2018 do 11.09.2018
Początek studiów
październik 2018
Opis studiów

Studia podyplomowe „Trychologia w kosmetologii" stwarzają uczestnikom możliwość zdobycia praktycznych umiejętności z zakresu trychologii (dziedziny zajmującej się skórą głowy i włosami). Kierunek łączy w sobie obszary kształcenia z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej.

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom nowoczesnej wiedzy i umiejętności niezbędnych w salonach kosmetycznych, aptekach i drogeriach (dermokonsultacja), uzdrowiskach, gabinetach odnowy biologicznej SPA i Wellness oraz działach rozwojowych firm kosmetycznych. Studia podyplomowe „Trychologia w kosmetologii” przygotowują ponadto do współpracy z lekarzem w gabinecie dermatologicznym lub medycyny estetycznej.

Studia podyplomowe mogą podjąć wszyscy zainteresowani zdobyciem umiejętności z zakresu trychologii posiadający dyplom ukończenia studiów wyższych na poziomie co najmniej licencjata.

Terminy zajęć
Zajęcia odbywają się w budynku Wydziału Farmaceutycznego, ul. Medyczna 9 w Krakowie. Planowane jest 5-6 zjazdów sobotnio – niedzielnych w semestrze w następujących miesiącach: I semestr: październik-styczeń II semestr: luty-czerwiec
Punkty ECTS
31
Materiały dostępne w sekretariacie
Regulamin, plan studiów, harmonogram, sylabusy przedmiotów
Wymagane dokumenty

Wymagane od kandydata dokumenty składane w sekretariacie:

wszyscy kandydaci w celu potwierdzenia rejestracji zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:

• podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z indywidualnego konta ERK i podpisane przez kandydata wraz z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych

• kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia

W przypadku, gdy którykolwiek z powyższych dokumentów został sporządzony w języku innym niż polski, należy dołączyć tłumaczenie przysięgłe tego dokumentu na język polski.

Wszyscy kandydaci dokonując wpisu na studia zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:

• do wglądu: oryginał dyplomu ukończenia studiów wyższych, a w przypadku, gdy w terminie wpisu kandydat nie posiada dyplomu, oryginał wydanego przez odpowiednią instytucję zaświadczenia potwierdzającego ukończenie tych studiów, wraz z pisemnym oświadczeniem o doręczeniu kserokopii dyplomu (wraz z oryginałem do wglądu) w podanym terminie – pod rygorem wydania decyzji o odmowie przyjęcia,

• tłumaczenie poświadczone przez tłumacza przysięgłego na język polski do każdego dokumentu który został sporządzony w języku innym niż polski,

• kandydaci nieposiadający polskiego obywatelstwa zobowiązani są złożyć dodatkowe dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 12 października 2006 roku w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz.U. Nr 190, poz. 1406 z późn. zm.).

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z jednostką prowadzącą nabór na studia (dane kontaktowe w zakładce „Adresy i telefony”).

Program studiów

Medyczne aspekty trychologii wykład: 12 godz. seminarium: 18 godz. ćwiczenia: 9 godz.

Psyche a włosy wykład: 6 godz. ćwiczenia: 9 godz.

Podstawy trychologii i fryzjerstwa wykład: 9 godz. seminarium: 6 godz. ćwiczenia: 18 godz.

Dieta, suplementy i leki a włosy wykład: 6 godz. seminarium: 9 godz.

Zabiegi fizykalne i lekarskie w trychologii seminarium: 12 godz. ćwiczenia: 13 godz.

Receptura preparatów do włosów i praktyczne aspekty pielęgnacji wykład: 2 godz. seminarium: 15 godz. ćwiczenia: 23 godz.

Efekty kształcenia
Kierownik studiów
Prof. dr hab. n. med. Radosław Śpiewak
Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza
Otrzymanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w zakresie trychologii