Nowoczesne techniki analityczne dla konserwacji obiektów zabytkowych

Wydział
Wydział Chemii
Jednostka prowadząca studia
Wydział Chemii
Nazwa studiów podyplomowych
Nowoczesne techniki analityczne dla konserwacji obiektów zabytkowych
Obszar kształcenia
Obszar nauk ścisłych
Opłata za studia podyplomowe
3 700 zł
Adres
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 2
Telefon
12-686 27 58
Fax
12 686 27 50
Godziny przyjęć w sekretariacie
pon-czw, g. 8.30-14.00
Liczba semestrów
2
Język wykładowy
polski
Wymagania wstępne
Dyplom ukończenia wyższej uczelni (minimum licencjat)
Zasady-rekrutacji
Kolejność zgłoszeń, termin składania dokumentów: do 10 września 2018 r.
Limit przyjęć
min. 16 osób maks. 24 osób
Termin rekrutacji
od 01.05.2018 do 10.09.2018
Początek studiów
październik 2018
Opis studiów

Studia uzupełniają i poszerzają wiedzę nt. wykorzystania nowoczesnych technik chemicznych:

1) w badaniu i konserwacji obiektów zabytkowych oraz

2) w opracowywaniu strategii zabezpieczania zbiorów.

Terminy zajęć
Zajęcia co dwa tygodnie, piątek g. 15.30-20.00, sobota g. 9.00-16.00.
Punkty ECTS
60
Materiały dostępne w sekretariacie
Materiały dostępne na stronie studiów: https://chemiakonserwatorska.pl/
Wymagane dokumenty
Podanie, kwestionariusz osobowy, zdjęcie, oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (dla absolwentów UJ kopia dyplomu poświadczona przez pracownika uczelni), informacja o zatrudnieniu.
Program studiów

1) Podstawy chemii, 35 h

2) Nauka w konserwacji, 44 h

3) Nowoczesne techniki analityczne w badaniach obiektów zabytkowych, 86 h.

Efekty kształcenia

Absolwent posiada wiedzę nt. nowoczesnych technik badawczych do wykorzystania w badaniu obiektów zabytkowych, ich konserwacji oraz w zabezpieczaniu zbiorów muzealnych.

Kierownik studiów
Dr hab. Barbara Krajewska
Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych